wypadek DK10 Słodkówko
Fot. Grzegorz Drążek, Stargard.News

50 ofert na realizację ponad 113 km drogi S10, w tym odcinka Stargard-Suchań

Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział Szczecin podała szczegóły dotyczące ofert na budowę nowej drogi ekspresowej. S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

– Otworzyliśmy oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę wszystkich ośmiu odcinków S10 Szczecin – Piła o łącznej długości 113,4 km – informuje dziś Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – W zależności od odcinka wpłynęło od 4 do 8 ofert. Łącznie na wszystkie odcinki złożono ich 50, z tego aż 40 mieści się w kosztorysach. Teraz złożone przez wykonawców oferty będą sprawdzane aby wybrać najkorzystniejsze.

Złożone w przetargach oferty:

  • Kijewo – Zdunowo – dł. 4,4 km, złożono siedem ofert z kwotami od 187,34 do 288,91 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 244,45 mln zł,
  • Stargard – Suchań – dł. 13,8 km, złożono cztery oferty z kwotami od 450,38 do 630,5 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 562,6 zł,
  • Suchań – Recz – dł. 19,6 km, złożono osiem ofert z kwotami od 667,52 do 969,06 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 835,06 mln zł,
  • Recz – Cybowo – dł. 15,2 km, złożono siedem ofert z kwotami od 647 do 915,62 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 991,54 mln zł,
  • Cybowo – Łowicz Wałecki – dł. 16,6 km, złożono siedem ofert z kwotami od 592,97 do 695,92 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 677,75 mln zł,
  • Łowicz Wałecki – Piecnik – dł. 14,9 km, złożono sześć ofert z kwotami od 538,05 do 680,99 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 773,92 mln zł,
  • Piecnik – Wałcz – dł. 16 km, złożono sześć ofert z kwotami od 552,22 do 693,41 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 616,4 mln zł,
  • Wałcz – Piła – dł. 13 km, złożono pięć ofert z kwotami od 721,29 do 915,37 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 999,69 mln zł.

Przetargi i realizacja – kryteria i terminy

Postępowania na wyłonienie wykonawców ogłaszane były sukcesywnie, w ciągu 2 tygodni na przełomie września i października br. Realizacja inwestycji, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu będzie brana pod uwagę cena, a także trzy pozacenowe kryteria. 20 proc. to przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20 proc. można zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe, a 5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Cena stanowi 55 proc.

Wykonawcy będą mieli 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. GDDKiA zakłada, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe, od 16 grudnia do 15 marca.

Zgodnie z zakładanymi terminami w przyszłym roku planowane jest podpisanie umów, a budowa w terenie rozpocznie się w 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

Ponad 113 km nowej drogi ekspresowej

Budowę drogi podzielono na osiem odcinków realizacyjnych. Wybudowany zostanie fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem funkcjonującej już od 2020 roku obwodnicy Wałcza).

Nowa droga ekspresowa S10 będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10, między innymi Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec.

Na węźle Piła Północ – przyszłym połączeniu S10 i S11 – zakończy się odcinek Szczecin – Piła. Na trasie przewidziano budowę 13 węzłów drogowych oraz między innymi 56 wiaduktów, 8 estakad i 20 przejść górnych dla zwierząt. Powstaną też 3 pary Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwód Utrzymania Drogi.

Przygotowanie inwestycji

W roku 2017 decyzją Ministra Infrastruktury przyznano finansowanie na prace przygotowawcze dla drogi S10 na terenie Pomorza Zachodniego (łącznie to finansowanie sięgnęło 40 mln zł). W latach 2018-2019 była przygotowywana dokumentacja środowiskowa dla S10 Stargard – Piła. Szczegółowe inwentaryzacje przyrodnicze umożliwiły wskazanie optymalnego przebiegu trasy. W lipcu 2021 roku zapadła decyzja środowiskowa, która ustaliła przebieg 108 km drogi ekspresowej.

Następnie na początku 2022 roku podpisana została umowa na opracowanie koncepcji programowych z wykonaniem badań podłoża. Prace dokumentacyjne z pracami terenowymi – sondowaniami i wierceniami na całym przebiegu trasy zostały zakończone w tym roku, co dało możliwość rozpoczęcia przetargów na realizację S10.

Połączenie Zachodniego Pomorza z centrum kraju

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy oprócz odcinka od Zdunowa do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim korzystają także z 3 innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód – Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie ok. 70 km.

INFORMACJE: Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Szczecin, oprac. (ech)