Kartografia
Z prawej dr Monika Ogiewa-Sejnota, z lewej prof. Marcin Majewski, Fot. Jan Balewski

75 map zebranych w jednym katalogu

Dziś odbyła się zapowiadana przez nas promocja opracowania dr Moniki Ogiewy-Sejnoty pt. „Kartografia. Katalog zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie”.

Autorka nowo wydanej książki na co dzień kieruje Działem historii i badań nad społecznością lokalną MAH Stargard. Za pomoc w jej powstaniu dziękowała dyrektorowi, współpracownikom, a także dr hab. Radosławowi Skryckiemu, prof. US z Instytutu Historycznego, znawcy tematyki kartograficznej – recenzentowi pracy oraz stargardzkiemu historykowi Mirosławowi Rutkowskiemu odpowiedzialnemu za jej korektę językową, za pomoc w zakresie nazw łacińskich oraz skrótów. Wydawnictwo sfinansowało ministerstwo kultury ze wsparciem miasta Stargard.

– Katalog znaleźć będzie można w naszym muzealnym sklepie, dostępny będzie dla chętnych nas odwiedzających, za darmo – mówiła dr Monika Ogiewa-Sejnota, autorka opracowania. – Cały ten katalog będzie także udostępniony online na stronie naszego muzeum. Będzie tam można sobie te mapy powiększać, będą bardziej czytelne. Muzeum pracuje nad digitalizacją swoich zbiorów.

– W depozycie mamy już kilka kolejnych map, które zamierzamy nabyć – mówił dr hab. Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. – Katalog zbiorów map jest pierwszą publikacją z serii, którą zamierzamy kontynuować.

– Gorąco gratuluję, w imieniu prezydenta miasta, kolejnego przedsięwzięcia zwieńczonego sukcesem – mówiła na dzisiejszej promocji wydawnictwa Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu. – Wasz sukces jest naszym sukcesem!

Bardzo starannie wydany katalog jest dwujęzyczny, polsko-angielski. Zawiera 3 grupy map:

  • Mapy Pomorza i obejmujące Pomorze – 48 map, najstarsza z 1556 roku – pierwsza samoistna mapa Pomorza, zakupiona przez MAH Stargard w ub. roku, najmłodsza – rękopiśmienna mapa Miedwia, która powstała przy kole żeglarskim stargardzkiego oddziału PTTK.
  • Mapy innych krain – 11 map, najstarsza – mapa Prowincji Brandenburskiej z 1910 r., najmłodsza – mapa Rzeszy Niemieckiej w skali 1:100 000, okolice Tylży (Prusy Wschodnie).
  • Plany i widoki miast – 16 map – najstarszy jest plan Szczecina z ok. 1600 r., najmłodszy – powojenny, rękopiśmienny plan Stargardu z lat 1947-49.