84 rocznica 2 wojny światowej na międzynarodowym cmentarzu wojennym
Fot. Urząd Miejski w Stargardzie/Paweł Bieg

84 lata temu, 1 września 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. Rocznicowe uroczystości w Stargardzie

W Stargardzie odbyły się uroczystości 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęły się nad ranem, o symbolicznej godzinie 4.45.

Kolejny raz wojewódzkie obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej zostały zorganizowane na cmentarzu wojennym przy ulicy Reymonta w Stargardzie.

Tak jak w poprzednich latach, przygotowano świetlną oprawę wydarzenia, której towarzyszyła muzyka. Przy akompaniamencie szczecińskiej orkiestry wojskowej odśpiewano hymn narodowy, był apel pamięci, salwa honorowa, modlitwa ekumeniczna.

Za oficjalną stroną internetową Miasta Stargard przedstawiamy wypowiedź prezydenta miasta Rafała Zająca:

– Najwyższy wyraz szacunku dla poległych to nie tylko nasza obecność, ale przede wszystkim codzienna troska o pokój. Ona nie jest powinnością wyłącznie Wojska Polskiego, czy rządów poszczególnych państw, przejawiającą się obecnie choćby we wsparciu walczącej Ukrainy. To obowiązek każdego z nas. Musimy pamiętać, że konflikt rodzi się z podziałów między ludźmi i między narodami. Jest następstwem niewsłuchiwania się w rację drugiego człowieka i braku wzajemnego szacunku. Zaczyna się wówczas, gdy silniejszy uznaje, że może nie liczyć się ze słabszym. Za pokój odpowiedzialność bierze każdy z nas. Wyraża się ona w tolerancji, dialogu, poszukiwaniu tego co łączy, wsłuchiwaniu się w czyjeś argumenty i w szacunku do drugiego. Wyraża się także poprzez troskę o budowanie wspólnoty i zrozumienie wzajemnych różnic pomiędzy ludźmi innych narodowości. W sposób szczególny ta odpowiedzialność ciąży na przedstawicielach władz, nie tylko najwyższego szczebla.

84 rocznica 2 wojny światowej Rafał Zając
Fot. Urząd Miejski w Stargardzie/Paweł Bieg

W dzisiejszych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich, państwowych, służb mundurowych, środowiska kombatantów, stowarzyszeń i organizacji społecznych, duchowieństwa, mieszkańcy. Na grobach spoczywających na międzynarodowym cmentarzu wojennym przy ulicy Reymonta w Stargardzie żołnierzach złożone zostały kwiaty, zapalono znicze.

Przedstawiciele samorządu miejskiego złożyli kwiaty na grobie płk. Ignacego Misiąga, a później, na cmentarzu przy ulicy Kościuszki, na grobie westerplatczyka Jana Wojtowicza i pod tablicą poświęconą jego pamięci, która jest na kamienicy przy ulicy Konopnickiej.

84 rocznica 2 wojny światowej tablica Jana Wojtowicza
Fot. Urząd Miejski w Stargardzie/Paweł Bieg