Na trasie Stargard Witkowo Drugie
Fot. Grzegorz Drążek

Absurdalna sytuacja na drodze Stargard – Witkowo Drugie

Na trasie ze Stargardu do Witkowa Drugiego ścieżka pieszo-rowerowa nagle urywa się po obu stronach wiaduktu nad drogą S10. Brakuje dwóch krótkich odcinków ścieżki, których nikt do dzisiaj nie zrobił, mimo że na tej trasie były dwie duże inwestycje drogowe.

Mieszkańcy interweniują do nas w sprawie drogi gminnej prowadzącej od granic Stargardu (od ulicy Niepodległości) do Witkowa Drugiego w gminie Stargard. Na wysokości wiaduktu nad drogą S10 (obwodnicą Stargardu) nie zrobiono niewielkich odcinków ścieżki pieszo-rowerowej, po obu stronach wiaduktu. Wygląda to absurdalnie, ponieważ zarówno od strony granic Stargardu, jak i dalej za wiaduktem do Witkowa Drugiego biegnie ścieżka, tylko że w dwóch miejscach przy wiadukcie się urywa.

– Rowerzysta jedzie ścieżką, która przed wiaduktem nagle się kończy i zamienia się w pole, musi więc zjechać na jezdnię albo próbować przejechać po trawie. Taka sama sytuacja jest po obu stronach wiaduktu – alarmują nasi czytelnicy.

Ani podczas budowy jakiś czas temu wiaduktu i chodnika nad drogą S10, ani podczas niedawnej przebudowy drogi do Witkowa Drugiego wraz z remontem mostu nie zrobiono niewielkich fragmentów ścieżki pieszo-rowerowej po obu stronach wiaduktu nad obwodnicą Stargardu.

– Ta sytuacja utrudnia przejazd rowerzystom, gdyby ścieżka była cała, byłoby bezpieczniej – powiedziała nam mieszkanka, którą spotkaliśmy na tej trasie prowadzącą rower po rozdeptanej trawie przed wiaduktem od strony Stargardu. Dalej, za wiaduktem zamiast fragmentu ścieżki jest niewielki rów z trawą przy jezdni.

Na trasie Stargard Witkowo Drugie
Fot. Grzegorz Drążek

Gmina Stargard informuje, że działka o numerze 35/1, obręb Witkowo należy do Skarbu Państwa i przypomina, że budowa wiaduktu, przy którym po obu stronach brakuje fragmentów ścieżki pieszo-rowerowej, to nie była inwestycja gminy.

– Budowa wiaduktu i części chodnika nad drogą S10 to inwestycja, którą realizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ograniczonym zakresie – wyjaśnia Patrycja Gross, od 7 maja tego roku wójt gminy Stargard, w dzisiejszej odpowiedzi na zapytanie Stargard.News w tej sprawie. – Gmina Stargard nie miała wpływu na zakres budowy przedmiotowego obiektu. Roboty budowlane prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie zostały doprowadzone do granic Gminy Stargard. Gmina Stargard w trakcie prowadzenia robót występowała do GDDKiA z wnioskiem o wyrażenie zgody i współfinansowanie wykonania robót na działce nr 35/1. W odpowiedzi uzyskano informację, iż to Gmina Stargard celem uzgodnienia prac musi sporządzić projekt techniczny i sfinansować w całości budowę fragmentu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi ul. Kresowian w Witkowie Drugim.

W efekcie do dzisiaj nie ma połączeń chodnika na wiadukcie ze ścieżką pieszo-rowerową, zarówno od strony Stargardu, jak i Witkowa Drugiego. Spytaliśmy gminnych urzędników, czy i kiedy zostanie dokończona w tych miejscach ścieżka.

– Gmina Stargard, w bieżącym roku, zabezpieczyła środki finansowe w budżecie celem zaprojektowania, uzgodnienia i wykonania brakujących fragmentów ścieżki pieszo-rowerowej i podejmie czynności zmierzające do realizacji powyższego zadania, po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami dokumentów – odpowiedziała nam wójt gminy Stargard Patrycja Gross.

Na trasie Stargard Witkowo Drugie
Fot. Grzegorz Drążek