Budowa Północnej Obwodnicy Stargardu
Fot. Grzegorz Drążek

Budują obwodnicę północną Stargardu. Będzie rondo

Od strony ulic Składowej, Podleśnej i Orzeszkowej trwa budowa miejskiego fragmentu obwodnicy północnej Stargardu. W kolejnym etapie wybudowany zostanie odcinek od ronda 15 Południk do wiaduktu przy ulicy Składowej.

Obwodnica północna Stargardu ma się rozpoczynać na węźle Święte, dalej przecinać się będzie z drogą krajową numer 20, następnie przez przebudowywany właśnie wiadukt na ulicy Składowej dotrze do ronda 15 Południk przy ulicy Szczecińskiej.

Obwodnica północna została podzielona na trzy odcinki. Za budowę poszczegółnych fragmentów odpowiadać będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Miasto Stargard. Miejski odcinek obwodnicy już powstaje.

Trwają roboty w rejonie ulic Składowej, Podleśnej, Orzeszkowej. Widać już tam postępy prac. Powstaje tam między innymi rondo. Głównym wykonawcą robót jest firma Strabag.

Część obwodnicy, która jest teraz budowana, od ulicy Składowej do ulicy Orzeszkowej, ma kosztować około 10 000 000 złotych i powinna zostać oddana do użytku najpóźniej w połowie 2023 roku

Urząd Miejski w Stargardzie

Na budowę miejskiego odcinka obwodnicy północnej Stargardu zrzucą się wszyscy Polacy. Miasto Stargard uzyskało bowiem blisko 5,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na obecnie budowany fragment obwodnicy i blisko 17 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt drugiego etapu miejskiego odcinka obwodnicy północnej to około 18 mln zł.

Cały miejski odcinek obwodnicy północnej Stargardu prowadzić będzie od ulicy Hanzeatyckiej w rejonie ronda 15 Południk, przetnie ulicę Wieniawskiego, następnie ulicą Usługową dotrze do ulicy Orzeszkowej i dalej do granic miasta. Miejski odcinek obwodnicy ma być gotowy do końca 2025 roku. Cała obwodnica będzie gotowa później, po wybudowaniu odcinków za które odpowiada GDDKiA i ZDW.