Wiadukt w centrum Stargardu w przebudowie
Fot. Grzegorz Drążek

Chcą zamknąć naraz dwa wiadukty w Stargardzie. Wywierają presję i straszą, że nie zrobią dachu

PKP PLK zapowiada, że zamknięcie na wakacje ruchu jednocześnie pod dwoma przebudowywanymi wiaduktami w Stargardzie skróci roboty o cztery miesiące. Wielu mieszkańców uważa, że taka sytuacja doprowadzi do zakorkowania miasta.

Tak jak zapowiadaliśmy, 28 maja odbędzie się specjalne, wspólne posiedzenie radnych rady miejskiej i rady powiatu stargardzkiego, na której radni albo zgodzą się albo nie zgodzą na to, by w okresie wakacyjnym zamknięte zostały drogi jednocześnie pod dwoma wiaduktami w rejonie centrum Stargardu.

Informacja o zwołaniu na 28 maja sesji rady miejskiej i rady powiatu stargardzkiego została już zamieszczona na stronach internetowych Miasta Stargard i Powiatu Stargardzkiego. Zapoznaliśmy się z przedstawionym na stronie internetowej miasta wnioskiem kolei o akceptację harmonogramu robót na linii kolejowej E59 na terenie Stargardu. Wniosek złożyła spółka PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, działając w imieniu inwestora, czyli PKP PLK.

Najważniejsza informacja płynąca z wniosku jest taka, że jeśli zamknięte zostaną na okres wakacji drogi pod dwoma wiaduktami jednocześnie, to inwestycja zakończy się do lutego 2025 roku, o cztery miesiące szybciej, niż jeśli wiadukty będą przebudowywane po kolei. Tym samym wnioskodawca przyznaje, że nie spełni obietnicy danej jesienią 2023 roku, że inwestycja zakończy się w 2024 roku i to przebudowując wiadukty po kolei, bez zamykania dróg pod dwoma jednocześnie. To oznacza, że na dzisiaj jest około pół roku opóźnienia do planów z jesieni 2023 roku.

Co trzeba wiedzieć z wniosku PKP PLK:

  • Realizacja robót na dwóch wiaduktach jednocześnie (Bogusława IV, Pierwszej Brygady/Konopnickiej) od 24 czerwca do 15 września 2024 roku (jak widać okres wakacyjny dla wnioskodawcy oznacza też połowę września)
  • Przywrócenie ruchu pod wszystkimi wiaduktami do lutego 2025 roku
  • Zamknięcie na okres wakacyjny dróg pod dwoma wiaduktami naraz ma skrócić zamknięcia drogowe w stosunku do wykonywania robót pojedynczo o co najmniej 4 miesiące
  • Krótkie zamknięcia dróg pod wiaduktami w maju i czerwcu 2025 roku na potrzeby wpięcia ciepłociągów i zakończenia robót drogowych (wczytując się uważnie w harmonogram dowiadujemy się, że wiadukt przy ul. Bogusława IV ma być zamknięty od 7 maja do 4 czerwca 2025 roku, a wiadukt przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej ma być zamknięty od 5 czerwca do 9 lipca 2025 roku)
  • Udostępnienie nowych peronów na dworcu kolejowym w styczniu 2025 roku i udostępnienie nowego układu komunikacyjnego w rejonie dworca, z przejściem pod torami
Wiadukt w centrum Stargardu w przebudowie
Fot. Grzegorz Drążek

Jak czytamy we wniosku PKP PLK, przyspieszenie realizacji o 4 miesiące (przy założeniu zamknięcia dwóch wiaduktów jednocześnie zamiast zamykania pojedynczo) wynika dodatkowo z poniższych uwarunkowań:

– możliwość zachowania ciągłości realizacji robót, w przypadku zamykania wiaduktów pojedynczo występowałyby przestoje z uwagi na fakt, że znaczna część robót ze względów technologicznych wymaga zamknięcia drogi (w szczególności roboty rozbiórkowe, palowanie, montaż konstrukcji stalowej)

– w przypadku braku zamknięcia całodobowego i dla robót możliwych do realizacji „pod ruchem”/przy zamknięciach nocnych w sposób istotny zmniejsza się efektywność pracy (roboty w nocy mogą być efektywnie realizowane przez ok. 5h) oraz stwarza znaczny dyskomfort dla mieszkańców okolicznych domów

– realizacja robót w okresie wakacyjnym, której sprzyja mniejsze natężenie ruchu w Stargardzie niż w pozostałej części roku

– w przypadku zamykania wiaduktów pojedynczo dochodzą dodatkowe roboty związane z odtworzeniem tymczasowej nawierzchni drogi, co wydłuża termin realizacji

Na koniec wniosku, jego autorzy nie wprost, ale jednak wywierają presję na stargardzkich samorządowcach, sugerując, że jeśli nie będzie zgody na zamknięcie dróg pod dwoma wiaduktami jednocześnie, to:

  • być może trzeba będzie zwrócić część dofinansowania inwestycji
  • brak zakończenia zasadniczych robót w 2024 roku spowoduje brak możliwości podniesienia prędkości na przebudowywanym odcinku do wartości docelowych
  • korekta finansowania może spowodować brak możliwości realizacji zadaszenia wyjścia z przejścia pod torami od strony Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego

– Mając na uwadze powyżej opisane przesłanki PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji prosi o pozytywne rozpatrzenie niniejszego Wniosku i przychylenie się do możliwości realizacji prac z wykorzystaniem zamknięć dwóch wiaduktów równocześnie – czytamy na końcu wniosku.

Na zdjęciach poniżej cały wniosek PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i zaproponowany do akceptacji przez stargardzkie samorządy harmonogram robót (materiały ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie):

Nasza publikacja z 14 maja na temat planów zamknięcia ruchu jednocześnie pod dwoma wiaduktami w rejonie centrum Stargardu wywołała duże poruszenie wśród mieszkańców. W komentarzach na naszym fanpejdżu jest wiele głosów krytykujących taki pomysł i apelujących do prezydenta miasta i radnych, by nie zgadzali się na to. Głosów za zamknięciem ruchu pod dwoma wiaduktami jest mniej. Wcześniej, przy okazji kolejnych etapów inwestycji kolejowej na terenie Stargardu, włodarze Stargardu podkreślali, że nie zgodzą się na zamykanie ruchu pod dwoma wiaduktami naraz w rejonie centrum Stargardu. Jaką decyzję podejmą teraz, przekonamy się 28 maja. Inwestycja PKP PLK na terenie Stargardu, której wykonawcą jest firma Trakcja, realizowana jest od jesieni 2019 roku i jest już dawno po zapowiadanym terminie zakończenia robót.