OPP KWP Szczecin na ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie
Fot. Emilia Chanczewska

Chcesz zostać policjantem? 18 marca – dzień otwarty stargardzkiej komendy

W następną sobotę, 18 marca 2023 roku, w godzinach 10-16, trwać będzie dzień otwarty Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, przy ulicy Warszawskiej 29. Szczególnie mile widziani będą chętni do służby w policji.

Zorganizowany jest pod szyldem „Zostań policjantem!”, przede wszystkim z powodu wciąż trwającej rekrutacji do służby w policji.

Kto może służyć w policji? Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania:

  • mieć polskie obywatelstwo,
  • mieć nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • mieć co najmniej średnie wykształcenie,
  • mieć odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Policja plakat