Wody Miejskie park Chrobrego
Pracownicy spółki Wody Miejskie wczoraj po południu działali w parku Chrobrego, fot. Emilia Chanczewska

Dlaczego wodę w Stargardzie czuć chlorem? Wody Miejskie wyjaśniają

W minionym tygodniu do naszej redakcji doszły sygnały o zmienionym, chlorowym zapachu bieżącej wody w mieście. Poprosiliśmy spółkę Wody Miejskie o informacje w tej sprawie.

O zmienionym zapachu informowali nas mieszkańcy osiedla Kopernika oraz ulicy Piłsudskiego, odcinka na wysokości tego osiedla. Pytali czy można pić nieprzegotowaną wodę z kranu. Dziś spółka Wody Miejskie poinformowała naszą redakcję, że „na podstawie przeprowadzonych badań wykonywanych przez Sanepid oraz w ramach kontroli wewnętrznej, woda w sieci wodociągowej odpowiada parametrom Rozporządzenia Ministra z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zdatna do spożycia.”

– Potwierdzamy fakt, iż w ramach prowadzonych prac konserwacyjno-remontowych w dniach od 22.09.2023 r. do 25.09.2023 r na Stacji Uzdatniania wody przy ulicy Warszawskiej 24 w Stargardzie, spółka przeprowadziła dezynfekcję urządzeń znajdujących się w obiekcie ujęcia wody podchlorynem sodu i w tym czasie mieszkańcy mogli wyczuć w wodzie zapach chloru – informuje Stargard.News Radosław Kalisz, kierownik Pionu Techniczno-Eksploatacyjnego w spółce Wody Miejskie w Stargardzie. – Informujemy, że to nic nadzwyczajnego i są to działania wykonywane okresowo, aby wyeliminować skażenie wody.