Fot Pixabay.com

Dostali 10 tysięcy złotych na 90 zabiegów neurologopedii dla dzieci

Stargardzkie Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina zorganizuje zajęcia neurologopedyczne dla 10 dzieci z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie ze Stargardu otrzymało na to dotację 10 tysięcy złotych, o czym dzisiaj poinformował urząd marszałkowski.

Pomysł na przeprowadzenie takich zajęć zrodził się podczas spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, głównie sprzężoną, poważnie chorych – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. – Rodzice wskazywali na ogromny deficyt neurologopedii w terapii swoich pociech. Z tego względu organizacja zwróciła się o pomoc do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

10 tysięcy złotych, które otrzymało stowarzyszenie ze Stargardu, pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Województwo Zachodniopomorskie pośredniczy w przekazaniu tych pieniędzy.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostanie przeprowadzonych 90 zabiegów neurologopedii, po 9 zabiegów dla każdego z 10 dzieci zakwalifikowanych do projektu – wyjaśniają urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zajęcia będą odbywały się w gabinecie neurologopedycznym oraz w miejscu zamieszkania, w zależności od potrzeb danego dziecka.