Marta Czerwieniec Ivasyk
Marta Czerwieniec-Ivasyk

Klub Wojskowy w Stargardzie zaprasza na prelekcję o Polakach na Syberii

W piątek 9 lutego 2024 roku, o godzinie 17, warto wybrać się do Klubu Wojskowego 12BZ przy ulicy 11 Listopada 22 w Stargardzie, gdzie posłuchać będzie można o masowej zsyłce na Sybir w 1940 roku.

Pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD, rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju.

– Klub Wojskowy zaprasza na prelekcję z okazji 84 rocznicy Masowej Deportacji Polaków w głąb Rosji – informuje Stargard.News Agnieszka Dawicka z Biblioteki Klubu Wojskowego. – Tematem prelekcji będzie życie Polaków na Syberii, zsyłki, deportacje, przesiedlenia temat mało znany, kwestia repatriacji. Prelekcję zaprezentuje mgr Marta Czerwieniec-Ivasyk. Wstęp wolny.

Polacy na Syberii