Szpital w Stargardzie
Szpital w Stargardzie, Fot. Emilia Chanczewska

Komornik wszedł na szpitalne konto. To efekt wyroku sądu sprzed 14 lat

Informacja o zajęciu szpitalnego konta przez komornika trafiła do stargardzkiego szpitala w piątek 7 października 2022 roku, po południu.

Zajęcie dotyczyło wyroku zapadłego w sprawie, która dotyczyła zdarzenia z roku 2008, ale ze względu na bardzo skomplikowanych charakter, dużą ilość rozbudowanych opinii medycznych, trwała do roku 2022 r. – informuje dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Kazimierza Dłuskiego w Stargardzie. – Do zajęcia doszło w wyniku skierowania zapadłego wyroku do egzekucji, pomimo że szpital spłacił do dnia uzyskania informacji o zajęciu już blisko 50 procent zobowiązania. Szpital chciał zawrzeć ugodę w zakresie spłaty zobowiązań i dostosować je do możliwości finansowych szpitala, jednakże druga strona nie zaakceptowała treści porozumienia. Ponadto zobowiązanie objęte zajęciem komorniczym zostało już zapłacone.

Dyrekcja szpitala powiatowego w Stargardzie informuje, że świadczenia dla pacjentów nie są zagrożone, ponieważ podjęła „niezwłoczne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń objętych zajęciem”.

Podobna sytuacja miała miejsce w szpitalu w Stargardzie 5 lat temu.

Komornik wszedł na konto Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – informowaliśmy na poprzednich łamach na początku września 2017 roku. – Pracownicy mogą być spokojni, bo pensje są wypłacane.

Ówczesny dyrektor placówki twierdził: Jesteśmy jednostką publiczną, nie możemy upaść, a zapłata należności jest systemowo gwarantowana ze strony samorządu będącego właścicielem. Zapadła decyzja sądu jest w takiej sytuacji niezrozumiała, a wręcz bardzo szkodliwa społecznie.

Organem założycielskim szpitala jest powiat stargardzki. Przed miesiącem w starostwie odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego.

Jak informuje powiat stargardzki, uzasadnieniem dla tego wyjątkowego spotkania było przedstawienie przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Krzysztofa Kowalczyka, założeń do programu naprawczego stargardzkiego szpitala na lata 2022-2024.

Prezentację założeń do programu poprzedziła informacja starosty stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej o uwarunkowaniach sytuacji finansowej powiatu w perspektywie ostatnich trzech lat i obciążonej wieloma niewiadomymi prognozie na rok przyszły.

Dyrektor szpitala Krzysztof Kowalczyk przedstawił założenia programu naprawczego dla szpitala. Przedstawione warianty możliwych do podjęcia działań naprawczych w dużym stopniu zależne są od ostatecznego kształtu planowanej przez ministra zdrowia reformy szpitalnictwa w Polsce oraz finansowania procedur medycznych przez narodowego płatnika – NFZ. Niezależnie od uwarunkowań systemowych kontynuowane są – jak podkreślił dyrektor Kowalczyk – działania służące optymalizacji każdego obszaru funkcjonowania szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału do prowadzenia świadczeń zdrowotnych.