Kwalifikacja Stargard

Kwalifikacja wojskowa w Stargardzie

Od poniedziałku 17 kwietnia do 24 maja 2023 roku, oprócz dni świątecznych i wolnych od pracy, z wyłączeniem 2 maja, Powiatowa Komisja Lekarska w Stargardzie przeprowadzi kwalifikację wojskową.

Komisja będzie pracować na szpitalnej stołówce SP WZOZ, przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w godzinach 8 – 15.

Kwalifikacja Wojskowa 2023 polega na:

  • określeniu zdolności do służby wojskowej
  • wpisaniu do ewidencji
  • nadaniu stopnia szeregowego
  • przeniesieniu do rezerwy pasywnej
  • wydaniu zaświadczenia
  • przekazaniu informacji o możliwości odbycia służby wojskowej