II LO w Stargardzie
Fot. Emilia Chanczewska

Lepsze niż przed rokiem. Powiat stargardzki podał wyniki tegorocznych matur

80 procent maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Nie zdało 4,4 procent – 28 uczniów. Do matury w ogóle nie przystąpiło 18 absolwentów.

– Poznaliśmy tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego i są one lepsze od ubiegłorocznych – informuje Powiat Stargardzki. – Średnia zdawalność we wszystkich szkołach, prowadzonych przez Powiat Stargardzki, wyniosła 80% przy wyniku województwa zachodniopomorskiego – 76% i ogólnopolskiego – 78,2%. W liceach zdawalność w całej Polsce wyniosła 84%, w Powiecie Stargardzkim – 87,9%. W technikach odpowiednio 69,2% (kraj) i 71,7% Powiat. Z poszczególnych kierunków nauczania, poza liceami, wyróżniły się: informatyk – 93,3% i mechatronik – 92% w Zespole Szkół nr 1 oraz logistyk – 86,8%, ekonomista i hotelarz – po 85,7% i informatyk – 81,5% w Zespole Szkół nr 2.

98 osób ma zdawać poprawkę we wrześniu, matury nie zdało 28 uczniów, czyli 4,4% wszystkich przystępujących.

– Na wyróżnienie zasługuje również fakt, że w obu wyżej wymienionych szkołach plus oba licea, prawie wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę przystąpili do matury – 597 na 615 absolwentów – podkreśla Powiat Stargardzki.