Ulica Płatnerzy
Tak obecnie wygląda miejsce po Pasażu Handlowym Starówka przy ulicy Płatnerzy, Fot. Grzegorz Drążek

Mieszkańcy nie chcą bloku po targowisku na Płatnerzy. Stargardzkie TBS: trwają analizy, decyzja jeszcze nie zapadła

Miejsce, o którym często piszemy: były Pasaż Handlowy „Starówka”, który przy ul. Płatnerzy działał w latach 2001-2021. Rozebrany jesienią 2021 roku świeci pustkami i zagraża śliską nawierzchnią. Stargardzianie apelują w internecie do zarządcy tego terenu, by nie stawiał tam bloku. Zarządca – STBS – odpowiada.

Pierwsze informacje, które uzyskaliśmy po rozpoczęciu rozbiórki targowiska, jasno mówiły że teren ten przeznaczony jest na nowe mieszkania:

Cały teren stanowi własność Gminy – Miasta Stargard i planowane jest jego zbycie w celu docelowego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Do końca tego roku planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego, który wyłoni nabywcę nieruchomości. Termin realizacji inwestycji będzie zależny od planów inwestora.

Jan Sawicki, STBS, wrzesień 2021 r.

Zwróciliśmy się do Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z prośbą o odniesienie się do opinii stargardzkich internautów, związanych z dalszymi losami miejsca na starówce, po targowisku przy Płatnerzy.

Przekazaliśmy komentarze, które zamieściliście na Facebooku Stargard.News, a także kilka komentarzy, które pojawiły się pod naszymi wcześniejszymi publikacjami, w poprzedniej redakcji:

  • Zamiast zrobić zielony plac zabaw dla okolicznych bloków jak było kiedyś, to kolejny blok postawią nie pasujący do reszty.
  • Tam był kiedyś plac zabaw i mogłoby tak być teraz.
  • A teraz postawić kilka ławek, zasądzić coś zielonego, bo starówka zaczyna przypominać beton!
  • Żeby tylko te drzewa zostały, tyle spalin z tych pojazdów, coś musi oczyszcza to zatrute i tak już powietrze.

Dziś do przekazanych opinii naszych czytelników odniósł się wiceprezes Stargardzkiego TBS.

– Przede wszystkim należy podkreślić, że mieszkańcy ul. Płatnerzy i okolic mają w bezpośrednim sąsiedztwie naprawdę pokaźnych rozmiarów tereny parkowe oraz największy w Stargardzie plac zabaw w Parku Chrobrego – odpowiada Jan Sawicki, wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji STBS. – Miejsce po targowisku znajduje się na terenie Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków i jest pod ochroną konserwatorską. To oznacza, że budynek, który miałby ewentualnie być wzniesiony w tamtym miejscu, musi nawiązywać do historycznej linii zabudowy, odtworzonej na podstawie zachowanych archiwalnych map, zdjęć i rysunków. Ostateczna linia i parametry nowej zabudowy zostaną ustalone przez konserwatora zabytków, także na podstawie badań archeologicznych poprzedzających inwestycję. Na pewno znajdzie się tam też zieleń.

Jak dodaje Jan Sawicki ze Stargardzkiego TBS, nic nie jest jeszcze przesądzone:

– Aktualnie trwają analizy i decyzja co do dalszych losów tego terenu nie zapadła – informuje Jan Sawicki.