Ulica Nasienna
Ulica Nasienna w Stargardzie, Fot. Grzegorz Drążek

Nasienna gotowa. Wyremontują Chełmońskiego, a na Niepodległości wyniosą pasy i doświetlą przejście

Dziś, w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, podpisane zostały umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych. W Stargardzie jedna już jest gotowa, druga wykonana będzie w tym roku, trzecia w przyszłym.

Prezydent Stargardu Rafał Zając dziś w ZUW podpisał z wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim umowy z dwóch projektów. Dofinansowanie wynosi w sumie ponad milion osiemset tysięcy złotych.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg już 3 miesiące temu wykonany został remont ulicy Nasiennej w Stargardzie. Jak informował Urząd Miejski w Stargardzie, nawierzchnia ul. Nasiennej została pokryta mieszanką typu Slurry Seal. Wykonawca uzupełnił pęknięcia i nierówności, następnie położył drugą, ścieralną warstwę masy bitumicznej.

Z dofinansowaniem tego samego funduszu, ale już w przyszłym roku, wyremontowana ma zostać ulica Chełmońskiego. Dofinansowanie wynosi prawie 1,6 mln zł, a całość pochłonąć ma ok. 2,2 mln zł.

– Teraz tylko na części nawierzchni tej drogi leżą płyty betonowe, ale zdecydowana większość wciąż jest nieutwardzona. Brakuje tam też chodników dla pieszych. W rejonie ul. J. Chełmońskiego budowane są kolejne domy, a plan zagospodarowania przestrzennego zakłada tam następne budynki jednorodzinne, szeregowce i bliźniaki. Z roku na rok na tym obszarze będzie przybywało mieszkańców – podkreślają urzędnicy stargardzkiego magistratu. – W ramach planowanej przez miasto inwestycji wybudowana zostanie tam droga z kostki betonowej razem z chodnikiem. Właściwy odbiór deszczówki zapewni odpowiednie odwodnienie. Dodatkowe trzy latarnie z oprawami LED uzupełnią te zamontowane już w poprzednich latach.

Drugi projekt, to Poprawa bezpieczeństwa w miejscu publicznym – przejście dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie. Miasto pozyskało dofinansowanie na ten cel z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Kwota dotacji wyniosła 100 000 zł. Koszt całego projektu to 158 821 zł.

Miasto Stargard informowało o tym już z końcem września br.: Wyniesione przejście jeszcze w tym roku powstanie na ul. Niepodległości, w rejonie skrzyżowania z ul. W. Gombrowicza. Dodatkowe latarnie zapewnią tam mocne światło, co zwiększy widoczność i poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej drogi.