PCPR protest
Fot. Grzegorz Drążek. Flaga związkowa i informacja o proteście na jednej z placówek PCPR w Stargardzie

Pogotowie strajkowe w PCPR w Stargardzie. Na razie wywieszono flagi

Organizacje związkowe ogłosiły pogotowie strajkowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. Większość pracowników PCPR, która wzięła udział w referendum, chce podwyżki płac.

Od dzisiaj obowiązuje pogotowie strajkowe w PCPR. Ogłosiły je organizacje związkowe MOZ ONZZ Solidarność’80 i MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.

Sprawa dotyczy płac pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. Jak informują przedstawiciele organizacji związkowych, chodzi o podwyżkę o 480 złotych brutto, czyli o wskaźnik podniesienia od 1 stycznia 2023 roku minimalnego wynagrodzenia przez rząd RP z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r. i podniesienia wynagrodzenia o 110 zł od 1 lipca 2023 roku, czyli o wskaźnik podniesienia wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2023 r. ogłoszonego przez rząd RP.

– Płaca minimalna w kraju została podniesiona i teraz jest taka sytuacja, że osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z rodzinami, dziećmi, z wysokim wykształceniem w PCPR zarabiają tyle samo, co osoby pracujące na różnych stanowiskach, które nie wymagają specjalnych kwalifikacji i wykształcenia – mówią Bogumiła Augustynik i Henryk Konieczny z MOZ ONZZ Solidarność’80. – Płace po decyzji rządu zostały spłaszczone i pracownicy z wyższymi kwalifikacjami, wykształceniem zostały poszkodowane. Naszym zdaniem, jeśli płaca minimalna w kraju wzrosła, to pracownicy PCPR, którzy teraz zarabiają tyle, co wynosi płaca minimalna, powinni otrzymać podwyżkę płacy o taką kwotę, ile wynosi wskaźnik podniesienia minimalnego wynagrodzenia.

PCPR związki zawodowe
Fot. Grzegorz Drążek. Bogumiła Augustynik i Henryk Konieczny z MOZ ONZZ Solidarność’80

Jak dodają przedstawiciele organizacji związkowych, 14 i 15 lutego odbyło się referendum wśród pracowników PCPR. Wzięły w nim udział 52 osoby spośród 88 pracowników.

– 73 procent pracowników, którzy wzięli udział w referendum, opowiedziało się za podwyżką wynagrodzeń i podjęciem akcji protestacyjnej włącznie ze strajkiem – wyjaśnia Henryk Konieczny.

Wcześniej, 30 stycznia, odbyło się spotkanie z mediatorem. Wzięły w nim udział przedstawicielki wspomnianych organizacji związkowych Bogumiła Augustynik i Aleksandra Olejnik i dyrektor PCPR Agnieszka Ignasiak. W protokole rozbieżności z udziałem mediatora napisano, że przedstawicielki organizacji związkowych podtrzymują swoje żądania, a dyrektor PCPR stwierdziła, że nie ma możliwości spełnienia żądań związków zawodowych, ponieważ jako kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Stargardzkiego nie posiada uprawnień i możliwości finansowych.

Związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z dyrektorem PCPR, następnie odbyło się referendum, a 23 lutego ogłoszone zostało pogotowie strajkowe polegające na oflagowaniu placówek PCPR.

– Po okresie dwóch tygodni, jeżeli nie dojdzie do rozmów i podpisania porozumienia, zarządy ogłoszą dwugodzinny strajk ostrzegawczy, a w późniejszym okresie osobnym pismem poinformują panią dyrektor PCPR o ogłoszeniu strajku generalnego – czytamy w piśmie organizacji związkowych do dyrektor PCPR z 20 lutego 2023 roku.

PCPR jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego. Przedstawiciele organizacji związkowych kierowali także pisma do zarządu powiatu.

– W nawiązaniu do protokołu ze spotkania Państwa z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie sprawie negocjowania Regulaminu wynagradzania PCPR – jednostki organizacyjnej powiatu informuję, że Starosta nie jest stroną rozmów odnośnie uzgodnień co do ww. dokumentu – napisał w piśmie do MOZ ONZZ Solidarność’80 i MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania 16 stycznia 2023 roku Łukasz Wilkosz, wicestarosta. – Zgodnie z Państwa stanowiskiem z dnia 8 listopada 2022 r. negocjacje w sprawie przedmiotowego Regulaminu prowadzone są pomiędzy związkami i pracodawcą. Ponadto informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje określonym planem finansowym, a przekroczenie budżetu zaplanowanego na wynagrodzenia dla pracowników PCPR może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Wysłaliśmy dzisiaj zpaytanie do Powiatu Stargardzkiego w sprawie sytuacji w PCPR. Spytaliśmy, czy w najbliższych dwóch tygodniach, czyli w okresie wyznaczonym przez organizacje związkowe, ze strony władz powiatu zostaną podjęte jakieś kroki w celu wygaszenia problemu i czy pracownicy PCPR mogą otrzymać podwyżki płac. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, przedstawimy ją na naszych łamach.