powstańcy wielkopolscy
W środku Agnieszka Dawicka ze Stargardu, inicjatorka wydarzenia, fot. Emilia Chanczewska

Powstańcy wielkopolscy Zygmunt Nowicki i Ignacy Wojciechowski mają na cmentarzu w Stargardzie nowe nagrobki

W piątek 8.12.2023 roku w południe, na cmentarzu komunalnym w Stargardzie, w związku z przypadającą 27 grudnia 105 rocznicą zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, była uroczystość odsłonięcia nowych nagrobków powstańców. Sfinansowane zostały w całości przez oddział IPN w Szczecinie.

Inicjatorką wydarzenia była stargardzianka Agnieszka Dawicka, zajmująca się genealogią, działająca w Zachodniopomorskim Towarzystwie Genealogicznym „Pomerania”, na co dzień związana z Klubem Wojskowym 12BZ. Wzięli w nim udział bliscy powstańców Zygmunta Nowickiego oraz Ignacego Wojciechowskiego.

Nowe nagrobki, w imieniu dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Szczecinie, zaprezentowała Marzena Szulc, naczelniczka Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, które w całości pokryło koszt pomników, by oddać część i przywrócić pamięć kolejnym bohaterom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Podczas uroczystości posterunek honorowy przy mogiłach bohaterów walk o niepodległość Ojczyzny wystawili żołnierze 102 Batalionu Ochrony w Bielkowie oraz uczniowie z II klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie.

Zygmunt Nowicki ur. 21.12.1900 r. w Gnieźnie. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, został mianowany na stopień oficera, a pośmiertnie na podporucznika. W 1939 roku uczestniczył w wojnie obronnej. Trafił do niewoli niemieckiej i przez 5 lat pracował przymusowo. W 1944 roku trafił do obozu w Żabikowie.

Ignacy Wojciechowski ur. 25.07.1895 r. w miejscowości Kruszewnia w województwie wielkopolskim. W czasie I wojny światowej, będąc w wojsku niemieckim, za odmowę wykonywania rozkazów został oddany pod sąd polowy, a następnie skazany na 3 lata więzienia z przymusową pracą w kamieniołomach. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Podczas II wojny światowej we wrześniu 1943 roku został skazany na 10 miesięcy obozu karnego w Poznaniu. Wyszedł na wolność 30 czerwca 1944 roku.

INFORMACJE: IPN Szczecin