Urząd Skarbowy w Stargardzie
Urząd Skarbowy w Stargardzie, Fot. Emilia Chanczewska

Pracownik stargardzkiej skarbówki aresztowany pod zarzutem korupcji

51-letni Tomasz K. z Urzędu Skarbowego w Stargardzie trafił na dwa miesiące do aresztu. Ma postawione 4 zarzuty, w tym przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W poprzedni wtorek, 11 października 2022 roku, doszło do zatrzymania 2 pracowników Urzędu Skarbowego w Stargardzie oraz 4 przedsiębiorców.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej przez funkcjonariusza publicznego – pracownika Urzędu Skarbowego w Stargardzie oraz ujawniania tajemnicy skarbowej, to jest o czyn z art. 231 § 2 kk i inne – informuje Stargard.News Marcin Lorenc, rzecznik prasowy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kodeks karny, art. 231 – Nadużycie władze

Tomaszowi K. – 51 letniemu funkcjonariuszowi publicznemu, zarzucono popełnienie 4 czynów, z których najpoważniejsze dotyczyły przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz płatnej protekcji, zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności – informuje naszą redakcję Marcin Lorenc ze szczecińskiej prokuratury regionalnej. – Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód zastosował wobec niego na okres dwóch miesięcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec drugiego z pracowników Urzędu Skarbowego w Stargardzie, któremu zarzucono podstawowy typ niedopełnienia obowiązków, kwalifikowany z art. 231 § 1 kk (za ten typ przestępstwa odpowiada urzędnik, który niedopełnia swoich obowiązków, nawet wówczas, gdy nie można wykazać, że działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej), prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Co z zatrzymanymi w sprawie biznesmenami?

Po przesłuchaniu przedsiębiorców prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, w kwotach od 15 do 50 tys. złotych oraz dozoru policji – wyjaśnia Marcin Lorenc.

Prowadzone śledztwo ma charakter rozwojowy.

AKTUALIZACJA, 22.12.2022 r.:

– Co dalej w sprawie aresztowanych urzędników skarbowych? Czy zarzuty były bezpodstawne? – zapytała wczoraj nasza czytelniczka.

– Śledztwo jest w toku, a wobec podejrzanego dalej stosowane jest tymczasowe aresztowanie – poinformował dziś Marcin Lorenc prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i jej rzecznik prasowy.