Stalag
Fot. ZUW Szczecin

Przy byłym Tesco odkopano szczątki ponad 100 osób

Badacze ze Szczecina zakończyli drugi etap prac na terenie niemieckiego obozu jenieckiego Stalag II D, działającego w czasie II wojny światowej. Znajdował się przy końcu obecnej ulicy Szczecińskiej, niedaleko byłego hipermarketu i jednostki wojskowej.

– Szczątki ponad stu osób, w tym cywilów: kobiet i dzieci, prawdopodobnie także ludności wojennej Warszawy odnalazł na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie zespół Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. Andrzeja Ossowskiego – informuje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. – Badacze odnaleźli szczątki około dziesięciorga dzieci. Wśród artefaktów znalezionych przy ofiarach były m.in. dziecięce buciki, medalik ze św. Antonim z Padwy i św. Franciszkiem, a także drewniany krzyżyk, znaleziony przy szczątkach dziecka.

Identyfikacja osób pochowanych na przyobozowym cmentarzu to był główny cel badawczy naukowców z PUM. I etap badań w Stargardzie zaczął się przed rokiem (11-24.10.2021). Badania prowadzone były przez zespół specjalistów z PUM w Szczecinie, antropologów, archeologów, medyków sądowych, genetyków, następnie studentów tej uczelni, którzy zajmowali się analizą antropologiczną odkrytych szczątków. Do badań archeologicznych używane były specjalistyczne georadary, także wysokiej klasy GPS-y, na bieżąco wykonywana była dokumentacja foto i wideo, również z użyciem dronów.

Jak przypomina nasz czytelnik Antoni Korzeniewski, odkrywcą cmentarza dla ofiar hitlerowców jest stargardzki pasjonat historii, Jarosław Tomczak.

Już w pierwszych tygodniach trwania II wojny światowej do Stargardu przywożono jeńców wojennych. Od końca sierpnia 1939 r. do 19 października 1939 r. obóz nosił nazwę Dulag L i pełnił funkcję obozu przejściowego. Po tym zaś terminie został przekształcony w obóz stały dla żołnierzy szeregowych i podoficerów – Stalag II D. Funkcjonował do momentu ewakuacji – w lutym 1945 r. Stalag II D był jednym z wielu obozów jenieckich na obszarze II Okręgu Wojskowego obejmującego swoim zasięgiem niemiecką prowincję Pomorze, północną część Brandenburgii i Meklemburgię. Obóz był przeznaczony dla jeńców – żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej z wielu armii. Przebywali tu m.in. żołnierze polscy, francuscy, belgijscy, radzieccy, jugosłowiańscy, włoscy, holenderscy, kanadyjscy. W obozie byli jeńcy żydowscy z różnych armii narodowych, żołnierze francuscy z kolonii w Afryce Północnej oraz cywile.

Jolanta Aniszewska, Stargard

Realizacja zakończonego właśnie II etapu oraz prowadzonego w ubiegłym roku I etapu była dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości prawie pół miliona złotych.