Osiedle Forsycji w Stargardzie
Tutaj ma powstać osiedle Forsycji w Stargardzie, Fot. Stargardzkie TBS

Przy ulicy Żybułtowskiej w Stargardzie powstać ma osiedle Forsycji. Jest ogłoszony konkurs architektoniczny

Stargardzkie TBS 13 grudnia br. ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla Forsycji przy ul. Żybułtowskiej. Pula nagród to 95 tysięcy złotych.

Konkurs zorganizowany przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego został ogłoszony 13.12.2022 r., a data zakończenia składania ofert to 30.01.2023 r. Wysłanie zaproszeń wybranym kandydatom zaplanowane jest na 7.02.2023 r.

Pula nagród: 95 000 zł (brutto)
I miejsce: 45 000zł
II miejsce: 25 000zł
III miejsce: 15 000zł
oraz dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 7 500 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy.

Oprócz nagród pieniężnych organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów.

Cel konkursu architektonicznego

Uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji zagospodarowania na cele mieszkalne Osiedla Forsycji – działek o numerach ewidencyjnych 3/2, 10/2 i 11/2 w obrębie 15 miasta Stargard przy ul. Żybułtowskiej.

Przedmiot konkursu architektonicznego

Wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji – zagospodarowania na cele mieszkalne działek o numerach ewidencyjnych 3/2 10/2 i 11/2 w obrębie 15 miasta Stargard przy ul. Żybułtowskiej.

Kryteria oceny

1) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
2) Sprawność funkcjonalno-użytkowa poszczególnych budynków wielorodzinnych,
3) Sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
4) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji,
5) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji,
6) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i proklimatycznych,

Sąd konkursowy

1. arch. Marcin Major – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Wrocławski,

2. arch. Ireneusz Lech – Sędzia Sądu konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczeciński,

3. arch. Marek Orłowski – Sędzia referent Sądu konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczeciński,

4. arch. Jakub Gołębiewski – asystent sędziego referenta bez prawa głosu, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczeciński,

5. Natalia Czajkowska-Rzeszut– Sędzia konkursowy ze strony Organizatora, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycyjnych, Stargardzkie TBS,

6. Jan Sawicki – Sędzia konkursowy ze strony Organizatora, Wiceprezes Zarządu ds. eksploatacji Stargardzkiego TBS,

7. arch. Małgorzata Ruszkiewicz-Kwapień – Sędzia konkursowy ze strony Organizatora, zastępca Dyrektora Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Stargardzie – Architekt Miejski.

INFORMACJE: STARGARDZKIE TBS