Misja Dobra Nowina
Fot. Pomorze Zachodnie

Przypominamy o naborze na terapię dla dzieci z niepełnosprawnością

Stargardzkie Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina wygrało kolejny konkurs na realizację terapii dla dzieci z niepełnosprawnością.

– Miło nam ogłosić, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością będą miały możliwość otrzymania kolejnych bezpłatnych terapii – informuje Beata Milewska, wiceprezes Stowarzyszenia Misja Dobra Nowina. – Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina rozpoczyna realizację nowego projektu „Terapia na miarę – pomoc dzieciom i młodzieży z ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji”, którego partnerem jest Fundacja PZU”. W ramach tego projektu 10 dzieci i młodzieży będzie miało po 15 bezpłatnych zajęć neurologopedii lub rehabilitacji ruchowej. Projekt będzie współfinansowany ze środków Fundacji PZU (dziękujemy!). Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 21 lat mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczonym punktem 7 dotyczącym ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji, a w przypadku młodzieży powyżej 16 lat – stopień niepełnosprawności znaczny, u których potrzebę neurologopedii i/lub rehabilitacji ruchowej stwierdził lekarz. Nabór dzieci rozpocznie się 25 czerwca o godzinie 9.00 (ważna jest kolejność zgłoszeń). Od tej godziny można przysyłać zgłoszenia na maila misja.dobranowina.stargard@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz nr telefonu do rodzica/opiekuna. Jeśli dziecko zostanie wstępnie zakwalifikowane do projektu, do ostatecznej kwalifikacji potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza o potrzebie neurologopedii i/lub rehabilitacji ruchowej, skan orzeczenia o niepełnosprawności z zaznaczonym punktem 7, trzeba będzie również wypełnić Kartę Zgłoszenia.

Beata i Dariusz Milewscy z zarządu Stowarzyszenia Misja Dobra Nowina byli w miniony wtorek w Szczecinie, by podpisać umowę o dofinansowanie (na zdjęciu).

Wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego osoby z orzeczoną niepełnosprawnością stanowią znaczną, bo ok. 136 tys. grupę. I właśnie do tej społeczności organizacje pozarządowe kierują swoje działania. Będą prowadzić indywidualne zajęcia, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, ale i doradztwo zawodowe uwzględniające potrzeby OzN. Na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej otrzymają 700 tys. zł ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka.

We wtorek, 20 czerwca 2023 r. część organizacji podpisała oficjalnie umowy o dofinansowanie. Samorząd Województwa na spotkaniu reprezentowała członkini Zarządu Anna Bańkowska. Był czas na złożenie podpisów i rozmów na temat zaplanowanych działań.

Przyznane dotacje to wynik rozstrzygniętego przez zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otwartego konkursu ofert. Środki na rehabilitację zawodową i społeczną pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji marszałka. Zostaną przeznaczone na realizację 17 różnych działań. We wtorek, 20 czerwca 2023 r. członkini zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska podpisała umowy o dofinansowanie.

Na oficjalnym podpisaniu umów w Szczecinie obecni byli przedstawiciele 10 organizacji. Wśród nich Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina w Stargardzie.

W Stargardzie zaplanowano 400 indywidualnych zajęć z neurologopedii i rehabilitacji ruchowej. Będzie brała w nich udział 20-osobowa grupa dzieci i młodzieży dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Za to zasadnie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina. Przy organizacji działać będzie też grupa wsparcia dla rodziców.

Oferujemy indywidualne podejście, część terapii odbywać się będzie w domach, a część w gabinetach – zaznaczyła w Szczecinie Beata Milewska.