ogródki działkowe
Na stargardzkich działkach jest teraz pięknie! Fot. Emilia Chanczewska

Są pieniądze dla stargardzkich działkowców

Zarządcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych jak co roku mogą starać się o dofinansowanie z miasta. Pieniądze przyznawane są z przeznaczeniem na drobne inwestycje, remonty i zakupy niezbędne na ROD.

– Do poniedziałku 15 maja trwa przyjmowanie formularzy do tegorocznego konkursu ofert. Na działkowców czeka 80 000 zł – informuje Urząd Miejski w Stargardzie. – Z tego wsparcia regularnie korzystają zarządcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze Stargardu. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta inwestują m.in. w sieci wodociągowe, wymieniają ogrodzenia i remontują świetlice.

O wsparcie finansowe mogą wnioskować stowarzyszenia prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe. Należy wypełnić FORMULARZ, skompletować dokumenty i złożyć ofertę w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17.

Zarządcy ROD mogą starać się o pieniądze m.in. na:

  • modernizację infrastruktury ogrodowej,
  • zagospodarowanie miejsca selektywnej zbiórki odpadów,
  • budowę kompostowników,
  • zakup zbiorników na deszczówkę.

Inwestycja powinna służyć wszystkim działkowcom, a także pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

Jak przypomina UM Stargard, w naszym mieście jest 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W 2022 r. z dofinansowania skorzystało 7. Ich zarządcy dostali w sumie 80 000 zł. Wyniki tegorocznego konkursu ofert będą w pierwszej połowie czerwca.

INFORMACJE: stargard.eu