OZ Stargard
Od lewej radni Wioleta Sawicka, Zdzisław Wilk, Wanda Nowicka, rzecznik AŚ kpt. Grzegorz Terlikowski i radna Krystyna Smolarek, Fot. kpt. Michał Kucyrka, OZ Stargard

Samorządowcy ze Stargardu trafili za kraty

Dziś, we wtorek 21 lutego 2023 roku, w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie gościli stargardzcy samorządowcy. Oglądali budowę nowych pawilonów mieszkalnych, halę produkcyjną, place spacerowe, oddziały mieszkalne, cele i wartownię.

– Przybyłych z wizytą gości powitał ppłk Sebastian Matuszczak zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie – informuje kpt. Grzegorz Terlikowski, oficer prasowy Aresztu Śledczego w Szczecinie. – Przedstawił urzędnikom codzienną pracę, która jest niełatwa, ale daje dużo satysfakcji. Tylko pełne zaangażowanie w pracę z osadzonymi, zapewnienie im różnorodnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną. Tym celem jest to żeby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie wracali tu i na wolności potrafili odnaleźć w społeczeństwie swoje miejsce, a role i zadania jakie postawi przed nimi życie wypełniali zgodnie z porządkiem prawnym i obowiązującymi normami.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Krystyna Smolarek – przewodnicząca komisji, wiceprzewodniczący rady Zdzisław Wilk i Wioleta Sawicka, Wanda Nowicka oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Stargardzie Ewa Sowa zastępca prezydenta miasta, Sylwia Przybylska inżynier miasta, Jacek Fabisiak dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Sebastian Lewkowicz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyła również Małgorzata Olejnik dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Kpt. Grzegorz Terlikowski zaprezentował stan zaawansowania prac przy budowie nowych pawilonów mieszkalnych, halę produkcyjną, place spacerowe, oddziały mieszkalne, cele mieszkalne oraz wartownię.

– Wizytujący zapoznali się z infrastrukturą jednostki penitencjarnej, obejrzeli Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracownię obrabiarek numerycznych CNC oraz pracownie do nauki przedmiotów zawodowych kucharza, piekarza, cukiernika – relacjonuje kpt. Terlikowski. – Nasi goście opuszczając mury jednostki nie kryli podziwu dla ciężkiej pracy, którą na co dzień wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej.

INFORMACJE I ZDJĘCIA: OZ STARGARD