Pojemniki na odpady na cmentarzu w Stargardzie
Fot. Grzegorz Drążek

Segregowanie śmieci na cmentarzu w Stargardzie

Spółka miejska Bio Star, zarządzająca cmentarzami komunalnymi w Stargardzie, rozstawiła w różnych miejscach stargardzkich nekropolii pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym na odpady bio.

Na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów można natrafić zarówno przy bramach głównych, jak i na cmentarnych alejkach.

Pojemników jest dużo. Na przykład w pobliżu bramy głównej cmentarza komunalnego przy ulicy Kościuszki są ustawione pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane, plastikowe i bio. Na alejkach stoją obok siebie pojemniki na odpady zmieszane i bio.

Pojemniki na odpady bio są w kolorze brązowym. Na nich wywieszone zostały zasady kosrzystania z nich. Wypisano, co można do nich wrzucać, a czego nie powinno się wrzucać.

Pojemnik na bio na cmentarzu w Stargardzie
Fot. Grzegorz Drążek

Bio Star Stargard informuje:

Z zebranych odpadów wytwarzamy polepszacz gleby, dlatego do pojemników

– wrzucamy

  • żywe kwiaty bez doniczek i bez folii
  • żywe wieńce bez szarf
  • gałęzie krzewów
  • skoszoną trawę i liście
  • resztki jedzenia

– nie wrzucamy

  • sztucznych wieńców
  • doniczek
  • tworzyw sztucznych
  • zniczy i wkładów po zniczach
  • ziemi i kamieni