3 maja
Fot. Emilia Chanczewska

Stargardzianie byli razem w święto narodowe 3 maja

Zwieńczeniem stargardzkich obchodów 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja było popołudniowe spotkanie na Rynku Staromiejskim. Mieszkańcy oglądali wojskowy apel, sprzęt i jedli grochówkę.

Wcześniej było oficjalne spotkanie przy pomniku Stargardzianie Ojczyźnie.

Następnie w kolegiacie odprawiona była msza, z udziałem pocztów sztandarowych. Po południu były uroczystości na Rynku Staromiejskim.

Zobacz album zdjęć z rynku na naszym Facebooku: Obchody w Stargardzie 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystym apelu stanu osobowego jednostek wojskowych Garnizonu Stargard na Rynku Staromiejskim udział wzięli żołnierze z:

Odczytany został list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

– Obchody dzisiejszego święta rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów pod pomnikiem Stargardzianie Ojczyźnie wyrażając w ten sposób ogromny szacunek dla wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie naszej Ojczyźnie – mówił płk. Dariusz Żurek ze sztabu Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, pełniący dziś obowiązki Dowódcy Garnizonu Stargard. – Uroczyste podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego miało nam uzmysłowić jak ważne są dla nas Polaków barwy biało-czerwone przypominające wielką ofiarę poniesioną przez nasz narów w obronie Polski. Flaga państwowa to nie tylko barwy reprezentujące Polskę spośród innych narodów. Jest przede wszystkim symbolem patriotycznych wartości jednoczących wszystkich Polaków, zarówno tu w Polsce, jak i tych rozsianych po całym świecie. Łączy tradycję i współczesność. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnym, patriotycznym, w którym celebrujemy naszą tożsamość narodową, której 3-majowa Konstytucja jest fundamentem. Ustawa zasadnicza miała za zadanie odnowienie, zreformowanie oraz wzmocnienie Polski. Opierała się na poczuciu jedności, a jej głównej celem była obrona granic i suwerenności RP. Pamiętamy o motywacji i determinacji jej twórców dla uczynienia Polski krajem wolnym i suwerennym. Ten historyczny akt uchwalenia konstytucji jest jednym z głównych elementów naszej pamięci narodowej i polskiej tożsamości. Nasza obecność tutaj świadczy o naszym przywiązaniu do wartości, na których opierała się Konstytucja 3 Maja. Wyciągając wnioski z historii naszego narodu wyrażamy wolę zachowania bezpieczeństwa, niezawiłości oraz stabilnego rozwoju. Pamiętajmy o niej, bądźmy z niej dumni obdarzając ją należytym szacunkiem.

Podczas dzisiejszej uroczystości na Rynku Staromiejskim wręczono żołnierzom wyróżnienia i akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Stargardzie miało mobilny punkt rekrutacyjny, gdzie promowało różne formy służby wojskowej. Oglądać można było sprzęt wojskowy. Na koniec był poczęstunek grochówką, która bardzo szybko została skonsumowana.