Dzień Praw Dziecka w Trójce
Fot. SP 3 Stargard

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w stargardzkiej trójce

20 listopada na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Szkoła
Podstawowa nr 3 w Stargardzie obchodzi Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.


Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź…”

To święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Nasza szkoła przyłączyła się do obchodów tego święta. Przeprowadziliśmy cykl działań, które mają uświadomić dzieciom, że posiadają swoje prawa i jak z nich korzystać. To również wspaniała okazja, aby przypomnieć dorosłym, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

Przez radiowęzeł szkolny, zostały podane informacje o Prawach Dziecka. Zostały wykonane ilustracje i gazetki. Na godzinach wychowawczych uczniowie dowiedzieli się o Prawach Dziecka z ciekawych prezentacji i filmików. W oparciu o wspólne refleksje w trakcie zajęć uczniowie mieli za zadanie stworzyć własną interpretacje plastyczną i rozumienie tych praw za pomocą języka plastycznego.

Wykonane zostały klasowe plakaty na temat: „Prawa Dziecka oczami dzieci”. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie szkolnej.

INFORMACJE I ZDJĘCIA: SP 3 STARGARD