Zdjęcie z aparatu

Starosta stargardzki wybrany. Nowa osoba w nowym zarządzie powiatu

Na dzisiejszej sesji rady powiatu stargardzkiego wybrany został starosta stargardzki i członkowie zarządu powiatu stargardzkiego.

W całości sprawdził się scenariusz, który opisywaliśmy w miniony poniedziałek. Wyniki dzisiejszych głosowań to efekt porozumienia pomiędzy KKW Rafała Zająca i Koalicji Obywatelskiej, którzy mają odpowiednio 8 i 6 radnych powiatowych. Do większości potrzebnych jest 12 radnych.

W radzie powiatu jest także 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 radnych Trzeciej Drogi.

Przed głosowaniami radni podziękowali za współpracę Irenie Agacie Łuckiej, która dzisiaj po raz ostatni wystąpiła na sesji w roli członka zarządu powiatu stargardzkiego. W wyniku ustaleń pomiędzy KWW Rafała Zająca a KO nie zostało jej już zaproponowane to stanowisko.

Zdjęcie z aparatu

Na stanowisko starosty stargardzkiego zgłoszona została jedna kandydatura – Iwony Wiśniewskiej, czyli dotychczasowego starosty stargardzkiego. W głosowaniu tajnym na 21 ważnych głosów, 15 było za, 6 wstrzymało się od głosu.

Na stanowisko wicestarosty Iwona Wiśniewska zgłosiła kandydaturę Marka Stankiewicza z Koalicji Obywatelskiej. Uczyniła to dość chłodno. Nie jest tajemnicą, że podczas negocjacji KO naciskała, by Iwona Wiśniewska nie była dalej starostą. KWW Rafała Zająca nie zgadzał się na to. Ostatecznie KO ustąpiła. W dzisiejszym głosowaniu tajnym na kandydaturę Marka Stankiewicza 15 osób było za, 6 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Jeden radny jest dziś nieobecny na sesji.

Na stanowisko członka zarządu powiatu stargardzkiego Iwona Wiśniewska zgłosiła kandydaturę Łukasza Wilkosza, dotychczasowego wicestarostę. W tym przypadku uzasadnienie starosty było przedstawione w szerszej wersji. W głosowaniu tajnym na kandydaturę Łukasza Wilkosza, 16 osób było za, 1 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu.