Maturzyści
Piękni i młodzi! Tegoroczni stargardzcy maturzyści po wyjściu z egzaminu, fot. Emilia Chanczewska

Tegoroczni stargardzcy maturzyści to debeściaki!

Poznaliśmy tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego i są one lepsze od ubiegłorocznych – poinformował właśnie Powiat Stargardzki. Poprawkę ma 42 uczniów, nie zdało 14. Najlepiej matury wypadły w „starym ogólniaku”.

Średnia zdawalność we wszystkich szkołach, prowadzonych przez Powiat Stargardzki, wyniosła 89,8% (w 2022 r.- 80%) przy wyniku ogólnopolskim 84,4%.

W liceach zdawalność w całej Polsce wyniosła 91,1%, w Powiecie Stargardzkim 91,7%. W technikach odpowiednio 74,6% (kraj) i 87,6% Powiat.

Z poszczególnych kierunków nauczania, poza liceami, wyróżniły się:

  • informatyk – 100%,
  • technolog drewna – 100%
  • i mechatronik – 95% w Zespole Szkół nr 1
  • oraz spedytor – 100%,
  • ekonomista – 94,7%
  • i informatyk – 94,4% w Zespole Szkół nr 2.
wyniki matur
Wyniki tegorocznych matur, grafika Powiat Stargardzki

Nie licząc 42 osób, które będą zdawać poprawkę we sierpniu, to definitywnie maturę „oblało” 14 uczniów, czyli 2,5% ogółu przystępujących.

INFORMACJE: POWIAT STARGARDZKI