Poczekalnia PKP Stargard
Na poczekalni dworca kolejowego w Stargardzie, fot. internauta

Tu stacja Stargard. Witają i żegnają bezdomni

Awanturują się, palą, piją, zaśmiecają, załatwiają potrzeby fizjologiczne przy budynku dworca. Bezdomni. Kolej zapewnia, że sokiści często patrolują i w razie potrzeby interweniują.

Czytelnik zwrócił się do nas w listopadzie minionego roku, po pierwszej fali ochłodzenia, z problemem, który wraca co roku jak bumerang. Osoby bezdomne koczujące na poczekalni dworca kolejowego na stacji Stargard, zakłócające spokój i podróżnym i pracującym na dworcu.

Jako stały bywalec dworca opisał, że bezdomni się tam panoszą: awanturują się między sobą, palą papierosy, piją alkohol, zaśmiecają, załatwiają potrzeby fizjologiczne przy budynku dworca. Zaczepiają podróżnych, żebrzą. Nie wspominając już o „efektach” wizualnych i węchowych…

Nasz czytelnik twierdzi, że tak jest na co dzień. Uważa, że patrole SOK nie widzą – dosłownie – problemu.

– Mandaty od razu dostają pasażerowie palący papierosy na stacji, a bezdomni są bezkarni – twierdzi stargardzianin, który podesłał do naszej redakcji poniższe zdjęcia. – Byłem świadkiem jak sokiści przeszli obok zerknęli tylko i poszli dalej w stronę peronu jakby ci koczujący byli duchami. Jako podróżny zauważyłem, że wieczorami poczekalnia służy tylko im, chyba że nie zwraca się na nich uwagi, o co ciężko. Strach z dzieckiem przyjść i czekać na pociąg. To przechodzi pojęcie, że człowiek musi z dzieckiem czekać na zewnątrz żeby nie musiało oglądać takich widoków… Każde zdjęcie zostało wykonane innego dnia, codziennie jest to samo.

Zwróciliśmy się od razu do rzecznika Straży Ochrony Kolei z prośbą o wyjaśnienia i interwencję. Niestety mail utknął gdzieś niczym zepsuty pociąg w polu i do Nowego Roku odpowiedź nie nadeszła.

Gdy po Nowym Roku przypomnieliśmy się z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego dworca PKP w Stargardzie, odpowiedź z głównej komendy SOK nadeszła już na drugi dzień. Publikujemy ją w całości poniżej:

Informujemy, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei bardzo często, w ramach realizowanych zadań wykonują patrole stacji Stargard ze zwróceniem szczególnej uwagi na obecność osób bezdomnych wewnątrz budynku dworca, w tym również pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych na terenie kolejowym.

Straży Ochrony Kolei podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu utrzymanie ładu i porządku publicznego na obszarach kolejowych, jak też zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Mając na uwadze okres zimowy jak też częstotliwość przebywania osób bezdomnych w miejscach ogólnie dostępnych dla podróżnych działania prewencyjne w tych okresach są zintensyfikowane oraz priorytetowo ukierunkowane zarówno na zapewnienie bezpieczeństwa tym osobom jak też w celu utrzymania porządku na dworcu i zapewnienie komfortu podróżnym.

W przypadkach popełnienia wykroczeń w stosunku do takich osób podejmowane są stosowne interwencje. Osoby te pouczane są o warunkach i regulaminie przebywania na terenie dworca, właściwym zachowaniu w miejscach publicznych, w tym na terenie obiektu oraz przekazywane są im informacje dotyczące placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym, znajdujących się na terenie miasta Stargard.

W sytuacjach tego wymagających powiadamiane są odpowiednie służby, zgodnie z kompetencjami.

Podkreślić należy, że w trakcie cyklicznych narad dotyczących przebywania osób bezdomnych w miejscach publicznych na terenie miasta Stargard, w tym na obszarach kolejowych, uczestniczą przedstawiciele Straży Ochrony Kolei, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Miasta Szczecin, Szpitala w Stargardzie, Starostwa, MOPS-u oraz Caritasu. W trakcie spotkania omawiane są podejmowane działania przy współpracy zainteresowanych służb, w celu zapewnienia tym osobom właściwej opieki i bezpieczeństwa.

Monika Komaszewska
St inspektor sok
IO SWSP ds. komunikacji i wizerunku
Biuro Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.