ćwicze
Fot. KPP Stargard

W dziesiątce przy ulicy Szkolnej znaleziono niewybuch. Przeprowadzono ewakuację szkoły. Ćwiczenia!

Na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie pracownik znalazł niewybuch. Stargardzcy policjanci potwierdzili zagrożenie i powołali Sztab Kryzysowy. Z budynku szkoły ewakuowano uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Saperzy przejęli materiał wybuchowy i zneutralizowali go na poligonie.

Wczoraj (w czwartek 9.03.2023 r.), o godzinie 11, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Stargardzie została poinformowana, że na terenie placu zabaw znajduje się niewybuch. Dyrektor szkoły o zdarzeniu powiadomiła stargardzkich policjantów, którzy natychmiast udali się na miejsce, aby potwierdzić zgłoszenie i zabezpieczyć miejsce. Ewakuacja uczniów przebiegła sprawnie. Dzieci zgromadzono w budynku wojskowej hali sportowej. Patrol potwierdził informację i policjanci wyznaczyli w obrębie szkoły strefę bezpieczeństwa nie dopuszczając do zagrożonego miejsca osób postronnych. Z ruchu wyłączono część ulicy 11 Listopada. Wkrótce na miejscu pojawili się saperzy z 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów, którzy podjęli działania, aby zabezpieczyć niewybuch. Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Pogotowie Ratunkowe.

Aby umilić dzieciom czas policjanci przygotowali szereg atrakcji. Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną oraz przewodnicy policyjnych psów służbowych przekazali dzieciom niezbędną wiedzę, z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Przewodnicy policyjnych psów służbowych opowiedzieli na czym polega ich praca i, w jaki sposób wykorzystywane są umiejętności ich pupili w codziennej służbie. Następnie policjanci przeprowadzili pokaz umiejętności czworonogów, zaprezentowali elementy tresury i posłuszeństwa psów.

Po zabezpieczeniu niewybuchu i zlikwidowaniu zagrożenia, dzieci bezpiecznie mogły wrócić do szkoły.

Tym razem to tylko ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności, wypracowanie form i metod działania, zdobycie nowych doświadczeń, a także koordynacja wszystkich służb ratunkowych w sytuacji kryzysowej.

mł. asp. Justyna Siwarska

Podnoszenie kwalifikacji policjantów jest nieodłącznym elementem służby. Ćwiczenia w warunkach symulowanych pozwalają na właściwą i szybką reakcją podczas wystąpienia realnego zagrożenia. Takim realnym zagrożeniem są między innymi sytuacje ujawnienia niewybuchu z okresu II wojny światowej. Dobre wyszkolenie funkcjonariuszy przekłada się na jeszcze lepszą służbę obywatelom. To nie tylko dyspozycyjność przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok. To również gotowość do działania w przypadku zaistnienia zagrożenia.

INFORMACJE I ZDJĘCIA: KPP STARGARD, oprac. (ech)