Dzień Seniora
Fot. Jan Balewski

W obiektywie Jana Balewskiego: Dzień Seniora w Domu Kultury Kolejarza

Dziś, w czwartek 8 września 2022 roku, w DKK odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stargardzie.

Gośćmi szczególnymi były dziś osoby, które ukończyły 80 lat (w sumie 21 osób) oraz członkowie, którzy należą do PZERiI Stargard najdłużej, a ich przynależność sięga nawet ok. 50 lat. W spotkaniu udział wzięli prezydent miasta Rafał Zając z zastępcą Ewą Sową oraz stargardzki starosta Iwona Wiśniewska z wicestarostą Łukaszem Wilkoszem. Były występy artystyczne i poczęstunek.

ZOBACZ TEŻ: Stargardzkie Dni Seniora. Badania, Senioriada, festyn, dyskoteka, piknik i zwiedzanie miasta