dziki
Fot. Elwira

W Stargardzie będą zabijać dziki. Trzeba uważać na pułapki

Powiat Stargardzki wydał dziś oficjalny komunikat z ostrzeżeniem dla mieszkańców Stargardu. Chodzi o akcję odławiania z uśmiercaniem dzików żerujących na terenie miasta.

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami mieszkańców na temat zagrożeń powodowanych przez dziki żerujące na terenie miasta Stargard, uprzejmie informujemy, że w dniu 13.11.2023 r. Starosta Stargardzki Pani Iwona Wiśniewska, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, wydała decyzję o ich odłowie wraz z uśmierceniem.

W najbliższych dniach w rejonach m.in.: ul. Brzozowej, Podleśnej, Dalekiej, Grudziądzkiej, Usługowej prowadzony będzie montaż pułapek (odłowni) wraz z rozsypaniem zanęt.

Uprzejmie prosimy nie podchodzić do zamontowanych urządzeń oraz nie zaglądać do nich. Przewidziany czas zakończenie działań to 15 grudnia 2023 r.

INFORMACJE: Powiat Stargardzki

Odławianie dzikich zwierząt w mieście może być konieczne z kilku powodów:

  1. Bezpieczeństwo publiczne: Niektóre dzikie zwierzęta, zwłaszcza te, które się zaadaptowały do życia w miejskich środowiskach, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Na przykład dziki, które wędrują po ulicach, mogą stwarzać ryzyko kolizji drogowych. Dzikie zwierzęta takie jak lisy, czy szopy mogą również przenosić choroby, które mogą zagrażać zdrowiu publicznemu.
  2. Ochrona zdrowia zwierząt: Dzikie zwierzęta w mieście mogą być narażone na różne zagrożenia, takie jak zderzenia z samochodami, zatruwanie, choroby. Odławianie i rehabilitacja tych zwierząt może pomóc w ochronie ich zdrowia i dobrostanu.
  3. Ochrona środowiska: Niektóre gatunki dzikich zwierząt, zwłaszcza te, które nie są rodzime dla danego regionu, mogą wprowadzać się do ekosystemów miejskich i wpływać na lokalną florę i faunę. Odławianie i kontrola tych gatunków może pomóc w ochronie miejscowych ekosystemów.
  4. Zarządzanie populacjami: W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku gatunków inwazyjnych, kontrola populacji jest konieczna aby zapobiec nadmiernemu rozmnażaniu się dzikich zwierząt, które może mieć negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

Warto podkreślić, że odławianie dzikich zwierząt w mieście powinno być przeprowadzane z poszanowaniem zasad etycznych i w sposób humanitarny, z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt. W niektórych przypadkach można również podjąć kroki mające na celu zapobieganie konfliktom między ludźmi a dzikimi zwierzętami, takie jak edukacja publiczna, zmiany w planowaniu miejskim, czy dostosowywanie zachowań ludzi w celu ograniczenia przyciągania dzikich zwierząt do miejskich obszarów.

(Źródło: AI)