PEC Stargard
Fot. Grzegorz Drążek

Ceny ciepła w Stargardzie w górę. Spółka miejska nie dostała rekompensaty

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie poinformowało, że nie otrzyma rekompensaty za obniżenie cen ciepła dla mieszkańców Stargardu. To oznacza kolejną podwyżkę.

PEC Stargard przesłał komunikat w tej sprawie. Podpisany został przez zarząd tej miejskiej spółki, prezesa Andrzeja Haftmana oraz wiceprezesów Przemysława Łysonia i Tadeusza Franasa.

Komunikat PEC Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., mimo zapewnień, nie otrzyma rekompensaty za obniżenie cen ciepła dla mieszkańców Stargardu. Decyzję w tej sprawie podjął podmiot Skarbu Państwa Zarządca Rozliczeń S.A. w oparciu o interpretację opracowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Brak wypłaty rekompensaty skutkować będzie niestety wzrostem cen za energię cieplną dla mieszkańców Stargardu. Podkęte od kilku tygodni działąnia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., jak również starania Izby Gospodarczej Ciepownictwo Polskie, o zmianę obecnej interpretacji i przekonania Zarządcy Rozliczeń S.A. do naliczenia rekompensaty nie wpłynęły jak dotychczas na zmianę jego stanowiska.
Tym samym, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zmuszone jest od dnia 1 grudnia 2022 r. stosować ceny i stawki opłat określone w taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bez rekompensaty.

Spółka miejska dodaje, że cały czas stara się o rekompensatę.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż gdyby udało się doprowadzić do zmiany niekorzystnej interpretacji stanu prawnego to dokonane zostaną stosowne korekty wystawianych faktur.

PEC Stargard