szpital
Fot. Emilia Chanczewska

Co dalej z dawnymi budynkami stargardzkiej interny? Mamy odpowiedź właściciela!

Od lat na terenie szpitala w Stargardzie stoją dwa budynki szpitalne wyłączone z użytkowania. Popadają w ruinę. Otoczone są niezabezpieczonymi od góry prętami. Personel i pacjenci stargardzkiego szpitala zastanawiają się, co dalej z tymi obiektami.

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do ich właściciela, którym jest Powiat Stargardzki.

– W budynkach usytuowane były oddziały szpitalne Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 – Oddział Internistyczny Damski z Poradniami Specjalistycznymi – budynek C i Oddział Internistyczny Męski – budynek D – informuje Stargard.News Łukasz Wilkosz, wicestarosta stargardzki. – Budynki stanowią własność Powiatu Stargardzkiego, przekazane w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Budynek C ma powierzchnię użytkową 600 m kw., powierzchnię zabudowy 226,80 m kw., budynek D – powierzchnia użytkowa 990 m kw., powierzchnia zabudowy 304,50 m kw.

Budynki te wpisano do Gminnej Ewidencji Zabytków jako obiekty ujęte w ochronie konserwatorskiej.

– Usytuowanie budynków w kompleksie szpitala uniemożliwia zrzeczenia się ich użytkowania
i przekazania dla Powiatu Stargardzkiego
– dodaje wicestarosta Łukasz Wilkosz. – Podjęcie napraw, remontów, przebudowy z uwagi na stan techniczny i wymagane zgody konserwatora zabytków wymagają znacznych nakładów finansowych. Mając na uwadze powyższe, zagospodarowanie budynków lub terenu po nich będzie możliwe po uzyskaniu wsparcia finansowego.

Jak zapewnia wicestarosta, biorąc pod uwagę aspekt bezpieczeństwa, do dyrektora SPWZOZ w Stargardzie zostanie skierowany wniosek o zwiększenie nadzoru nad wyłączonymi z eksploatacji budynkami.

Pod koniec sierpnia na naszym Facebooku pokazywaliśmy niebezpieczne pręty, otaczające jeden z nieczynnych budynków oddziału wewnętrznego.