Wojska Polskiego
Wojska Polskiego 21, fot. Emilia Chanczewska

Cukier, makaron, mleko, olej, powidła i szynkę dostaną potrzebujący ze Stargardu i okolicy

Od środy 16 sierpnia 2023 r. stowarzyszenie Misja Dobra Nowina rozpocząć ma akcję wydawania żywności dla osób potrzebujących ze Stargardu i okolicznych miejscowości. Będą to podopieczni MOPS, GOPS oraz bezdomni. W sumie 2000 osób!

Wydawanie żywności będzie odbywało się przy ulicy Wojska Polskiego 21 w Stargardzie (na zdjęciu). Lokal został użyczony stowarzyszeniu na 3 miesiące przez Stargardzkie TBS, które zarządza nim w imieniu miasta Stargard.

Żywność dostarczy Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia. Jest to żywność wyprodukowana specjalnie na potrzeby osób potrzebujących, do bezpłatnego rozdawania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, podprogram 2021+, współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Aby otrzymać pomoc, należy zgłosić się w odpowiednim terminie ze skierowaniem z MOPS lub GOPS. Tylko osoby bezdomne nie będą potrzebowały skierowań. Szczegółowy harmonogram oraz lista produktów przypadających na jedną osobę dostępne są w MOPS, GOPS, w witrynie lokalu w którym wydawana będzie żywność i na profilu FB stowarzyszenia Misja Dobra Nowina. Zaplanowane są dostawy żywności dla 2000 osób, z czego 1500 skierowanych przez MOPS, 410 przez GOPS i 90 osób bezdomnych bez skierowania.

W ubiegłym roku stowarzyszenie dostarczyło w ramach tego programu żywność dla 900 osób. Poza tym programem Misja Dobra Nowina planuje we wrześniu i październiku pozyskać i rozdać także dodatkowo żywność. Wcześniej stowarzyszenie robiło takie akcje kilkakrotnie, np. „Podziel się jabłkiem, podziel się sercem” i „Mleko z sercem”, jednak do tej pory ograniczał je brak lokalu.

We wrześniu i w październiku przewidziane są również działania włączające, integrujące i aktywizujące dla beneficjentów programu. Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Stargard, a członkowie stowarzyszenia i wolontariusze wykonują to zadanie społecznie.

Stowarzyszenie zaprasza osoby chcące pomóc w tej dobrej sprawie do włączenia się w akcję. Potrzebne będą osoby do pomocy przy rozładunku żywności – transport będzie przyjeżdżał w dni wydawania żywności około godziny 9 – i do jej wydawania.

Stowarzyszenie zaprasza też wszystkie osoby dobrej woli do włączenia się w szerszą inicjatywę „Sieć Serc”, w ramach której realizowane są również różne inne działania, np. pomoc rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością, i której celem oprócz pomocy, jest integracja.

Informacje: Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina w Stargardzie, oprac. (ech)