Sprzątanie świata SP

Dzieci ze stargardzkiej trójki pomagały sprzątać świat

Jak co roku we wrześniu odbywa się finał ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Do 30. Wielkiego Finału przyłączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.

W tym roku był to już 30 finał ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja ekologiczna, inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ ludzi na ekologię. Akcja jest wspólną lekcją poszanowania środowiska.

Najmłodsi uczniowie SP 3 Stargard, zaopatrzeni w worki, rękawice i chwytaki, razem z wychowawcami porządkowali teren wokół szkoły. Dzieci ochoczo i z dużym zaangażowaniem zbierały śmieci. Efektem tych porządków było zebranie kilkunastu dużych worków z odpadami.

Wychowawcy klas najmłodszych zgodnie twierdzą, że dzięki corocznej akcji wzrasta świadomość ekologiczna uczniów z trójki.

Na co dzień wiedzą jak postępować z odpadami oraz że należy zrobić wszystko, by odpady pochopnie nie trafiały do kosza i na składowisko odpadów lecz były ponownie wykorzystane.

Uczniowie z trójki wiedzą, że o czystość środowiska należy dbać przez cały rok!

INFORMACJE I ZDJĘCIA: SP 3 STARGARD, oprac. (ech)