Eksmisja
Fot. Stargardzkie TBS

Pięć kolejnych eksmisji w Stargardzie

Od 19 września do 3 października 2022 r. komornik sądowy na wniosek gminy przeprowadził eksmisje z mieszkań przy ulicach Wojska Polskiego 84, Kochanowskiego 32, Zwycięzców 5, Jagiellońskiej 26b oraz Piłsudskiego 94 w Stargardzie.

Każda z pięciu eksmisji odbywała się w asyście policji i przy udziale pracowników STBS.

Wszyscy eksmitowani mieli wcześniej możliwość porozumienia z wierzycielem, którego reprezentuje STBS – informuje Przemysław Urbański, kierownik Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – Otrzymywali propozycje spłaty zaległości w ratach, zamianę na lokal o niższych opłatach w ramach realizowanej przez Biuro Koncepcji Zamian, oferowano im lokale do najmu socjalnego – jeśli tak orzekł sąd w wyroku o eksmisję. Z uwagi na dwuletni okres wstrzymania eksmisji przez ustawę covidową dłużnicy poczuli się bezkarni. Sytuacja uległa zmianie w br. kiedy to wykonano już 20 eksmisji z lokali komunalnych i STBS.

Kolejne eksmisje są na etapie przygotowania, aby mogły odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem okresu ochronnego, który trwa od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie.


Znaczący wpływ na podejmowanie decyzji o kolejności eksmisji ma też postawa dłużników – podkreśla Przemysław Urbański ze Stargardzkiego TBS. – Zdarzały się przypadki , że petycje o przyspieszenie eksmisji składali wszyscy mieszkańcy budynku, w którym dłużnik zamieszkiwał. Zdarzają się również odmienne postawy jak w przypadku eksmisji przy ulicy Wojska Polskiego.

W powyższym przypadku dłużnik w dniu eksmisji dobrowolnie opróżnił mieszkanie i przekazał je komornikowi.