UM Stargard
Urząd Miejski w Stargardzie, fot. Emilia Chanczewska

Głosowanie w wyborach parlamentarnych przez pełnomocnika. Wnioski w urzędzie miejskim

Już tylko dziś można zgłosić głosowanie w wyborach parlamentarnych przez pełnomocnika osób, które ukończyły 60 lat o mają orzeczeny znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wnioski składa się w urzędzie miejskim.

– Skończyłeś 60 lat? Masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Możesz głosować przez pełnomocnika. 6 października, piątek, jest ostatnim dniem, kiedy można to załatwić. Wystarczy przyjść do Urzędu Miejskiego przy ulicy Czarnieckiego 17.

Jak informuje stargardzki magistrat, do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat

Urząd Miejski przy ulicy Czarnieckiego 17 w Stargardzie jest czynny dzisiaj do godziny 16. Wnioski składa się na parterze w Biurze Obsługi Klienta.