ekono

Hubert ze stargardzkiego ekonomika zwolniony z pisemnego egzaminu

W Sopocie, 13-14 kwietnia 2023 roku, odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański. Hubert Czyż z klasy 4Lp pokonał prawie 5 500 uczestników olimpiady z ponad 270 szkół i znalazł się w prestiżowej 10 najlepszych logistyków w Polsce uzyskując tytuł laureata.

Wysoką lokatę Hubert uzyskał po rozwiązaniu trudnych, logistycznych zadań problemowych. Wymagały one nie tylko podręcznikowej wiedzy, ale też umiejętności jej zastosowania w konkretnych sytuacjach, z jakimi mierzą się zawodowi logistycy. Biorąc pod uwagę zaciętą rywalizację i wysoki poziom turnieju, miejsce Huberta w prestiżowej dziesiątce jest tym bardziej znaczącym osiągnięciem. Uczeń przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem Jolanty Stępczyńskiej. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Marcin Przepióra pogratulował Hubertowi wysokiego wyniku gwarantującego szereg korzyści.

Hubert Czyż otrzymał nie tylko nagrody rzeczowe. Ucznia Zespołu Szkół nr 2 zwolniono z pisemnej części egzaminu zawodowego. Tytuł laureata gwarantuje mu także przyjęcie na studia logistyczne poza konkursem wyników egzaminu maturalnego i stanowi duży atut w procesie rekrutacji do pracy.

Ta olimpiada nie tylko była dla logistyków okazją do sprawdzenia umiejętności zawodowych, ale również dawała możliwość zdobycia wiedzy i cennych doświadczeń. Uczestnicy brali udział w wycieczce edukacyjnej, zwiedzali Stadion Polsat Plus Arena Gdańsk, tereny byłej Stoczni Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności i salę BHP. Opiekunowie uczestników olimpiady wysłuchali wykładu Hanny Woźniak z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki nt. „OPWS 2022”, a następnie razem z uczniami mieli okazję spotkania z Magdaleną Lepa-Roman, kierownikiem Działu Spedycji Morskiej w Nautiqus Food Logistics.

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna to ciekawe i świetnie zorganizowane wydarzenie.

INFORMACJE I ZDJĘCIA: ZS 2 STARGARD