Wacław Jańczak
Wacław Jańczak i jego grób na stargardzkim cmentarzu (zdjęcie nagrobka, fot. prywatne

Kolejny pochowany w Stargardzie weteran wpisany do ewidencji grobów IPN

Decyzją prezesa IPN, staraniem córki Małgorzaty Jańczak i genealog Agnieszki Dawickiej, do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski został wpisany grób uczestnika Kampanii Wrześniowej Wacława Jańczaka (11.02.1911-22.08.1984).

– Nowe wyzwania w nowym 2024 rokiem! Z radością informuję, że mamy kolejnego weterana wpisanego do ewidencji grobów Instytutu Pamięci Narodowej – poinformowała dziś Agnieszka Dawicka, stargardzianka przywracająca pamięć o weteranach nie tylko w Stargardzie i genealog. – Wacław Jańczak urodzony 11 lutego 1911 roku w Rokosowie, powiat gostyński, zmarły 22 sierpnia 1984 roku w Stargardzie. Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r. Elew Szkoły Podoficerskiej 56 Pułku Piechoty Wlkp. Krotoszyn 1935 r.

Wacław Jańczak awansował na starszego strzelca 3 kompanii – strzelca drużynowego.

14 sierpnia 1939 r zmobilizowany do 115 PP 1 Kompanii jako strzelec drużynowy. Brał udział w bitwie toczonej w okolicy Różan nad Narwią ,ranny ,z pola bitwy zabrany do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej przez Niemców. 3 października zabrany z szpitala przez władze niemieckie i wywieziony do Stalagu I A Stablack. Był to największy obóz na terenie byłych Prus Wschodnich – dodaje Agnieszka Dawicka. – Po wojnie osiedlił się z rodziną w Stargardzie gdzie pracował na kolei.

Ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski obejmuje groby znajdujące się na terytorium RP oraz poza granicami. Wpis do ewidencji grobu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub z urzędu.

Wnioskodawcy sprawujący opiekę nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanymi do ewidencji, mogą się ubiegać o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w celu sfinansowania albo dofinansowania zadań związanych z opieką nad tymi grobami. W szczególności na pokrycie nakładów koniecznych na wykonywanie czynności związanych z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzymaniem tych grobów.

W tym roku czekamy na kolejne wpisy weteranów spoczywających na stargardzkiej nekropolii

– zapowiada Agnieszka Dawicka