INTERRAIL

Konkurs dla młodzieży. Można wygrać bilet kolejowy INTERRAIL na podróżowanie po Europie

Klub Rotary Stargard zaprasza do udziału w kolejnej interesującej inicjatywie. Tym razem skierowana jest konkretnie do 18-latków. Mają szansę na zdobycie biletów kolejowych na całą Europę oraz dodatkowo pieniędzy. Zgłoszenia ruszają za tydzień, w środę 15 marca.

DiscoverEU to działanie w ramach programu Erasmus+ (2021-2027). Oferuje ono młodzieży w wieku 18 lat możliwość podróżowania po Europie. Ma to wzmocnić wśród młodych ludzi poczucie przynależności do Unii Europejskiej, umożliwić im odkrywanie różnorodności Europy, jej dziedzictwa kulturowego i historii oraz pomóc im w nawiązaniu kontaktów z ludźmi z całego kontynentu i odkrywaniu samych siebie.

Ta podróż, głównie koleją, to doskonała okazja, by podziwiać piękne krajobrazy i różnorodność miast i miasteczek Europy.

– Konkurs, w którym unijna młodzież osiemnastoletnia może wygrać bilet kolejowy INTERRAIL na całą Europę rozpoczyna się już 15.03.2023 r. – informuje Małgorzata Motylińska-Haczyk z Rotary Club Stargard. – Dodatkowo osoby, które zdobędą bilety, mają możliwość otrzymania dofinansowania przez Kluby Rotary kosztów podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia do 1 000 zł.

INTERRAIL

TUTAJ LINK DO ZGŁOSZEŃ

Orientacyjny harmonogram

Początek rejestracjiśroda 15 marca 2023 r., godz. 12.00 
Koniec rejestracjiśroda 29 marca 2023 r., godz. 12.00 
Komisja konkursowaKwiecień 2023 r.
Powiadomienia dla laureatówMaj 2023 r.
Termin pierwszego możliwego wyjazdu15 czerwca 2023 r.
Termin ostatniego możliwego powrotu30 września 2024 r.

Chętni do udziału w konkursie muszą:

  • w dniu 1 lipca 2023 r. mieć ukończone 18 lat – konkurs jest skierowany do osób urodzonych w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. włącznie.
  • Kandydat będzie musiał udzielić odpowiedzi na quiz składający się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz innych unijnych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Na koniec kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Laureaci będą wyłaniani do wyczerpania dostępnego budżetu, a miejsca na liście laureatów będą im przyznawane w oparciu o prawidłowość udzielonej odpowiedzi i czas jej udzielenia.

Podróżować można również w grupie. Należy pamiętać, że członkowie grupy nie muszą wypełniać quizu ani udzielać odpowiedzi na pytanie dodatkowe – musi to zrobić tylko lider grupy. Muszą oni jednak podać swoje dane osobowe, aby potwierdzić swoje zgłoszenie. Członkowie grupy muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, czyli 18 lat.

Zgłoszenie grupowe liczy się jako pojedyncze zgłoszenie. Członkowie grupy nie mogą rejestrować się indywidualnie. 

Podróż powinna odbyć się w okresie od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2024 r. W kraju zamieszkania bilet może zostać wykorzystany tylko na jednorazowy wyjazd z kraju i jednorazowy powrót do kraju.

Bilety na podróż dla laureatów zostaną zarezerwowane, zakupione i dostarczone przez firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską i EACEA.

Firma wyznaczona przez Komisję Europejską i EACEA skontaktują się z laureatami i przyznają im dostęp do aplikacji mobilnej DiscoverEU Travel App. Za jej pośrednictwem można uzyskać pomoc i wskazówki przydatne w wyznaczaniu trasy i planowaniu podróży. W aplikacji mobilnej dla wszystkich uczestników dostępna będzie cyfrowa karta zniżkowa (European Youth Card). Karta ta daje dostęp do wielu zniżek i korzystnych ofert we wszystkich krajach objętych programem Erasmus+.

Zgodnie z podstawową zasadą laureaci będą mogli wybrać jedną z dwóch następujących opcji podróży elastyczny lub ustalony. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, dopłat do przejazdu i inne wydatki związane z podróżą laureaci ponoszą we własnym zakresie.

Zgodnie z podstawową zasadą każdemu laureatowi przysługuje bilet o wartości 251 euro. Bilety będą upoważniały wyłącznie do przejazdu 2. klasą lub klasą ekonomiczną. Kwota ta może być jednak zwiększona w szczególnych przypadkach, wymienionych poniżej:

  • W przypadku laureatów podróżujących z najbardziej oddalonych regionów UE oraz krajów i terytoriów zamorskich do Europy kontynentalnej. Kiedy znajdą się już jednak w Europie kontynentalnej, obowiązywać ich będzie podstawowa zasada.
  • W przypadku laureatów pochodzących z obszarów innych niż powyżej wymienione, ale którzy do Europy kontynentalnej mogą dotrzeć tylko samolotem. Kiedy znajdą się już jednak w Europie kontynentalnej, obowiązywać ich będzie podstawowa zasada.
  • W niektórych szczególnych przypadkach ocenianych w trybie indywidualnym (np. laureaci mieszkający na innych wyspach należących do krajów uczestniczących w programie Erasmus+) pokryte mogą zostać koszty dodatkowej podróży pociągiem/promem/autokarem.

W przypadku laureatów o ograniczonej sprawności ruchowej lub szczególnych potrzebach mogą zostać pokryte koszty specjalnej pomocy (osoba towarzysząca, pies-przewodnik towarzyszący laureatowi słabo widzącemu itp.), w oparciu o odpowiednie dokumenty uzasadniające szczególne potrzeby, zgodnie z wymogami prawa w kraju ich zamieszkania.