Fot Grzegorz Drążek Wnisoki można skłądać w urzędzie miejskim przy ulicy Czarnieckiego

Masz pomysł na Stargard? Zbierz podpisy i zgłoś projekt

Przyjmowane są już zgłoszenia projektów mieszkańców do Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Czas na przesłanie zgłoszeń jest do 10 czerwca.

– W dziewiątej edycji jest do wydania aż 2 100 000 zł – podkreślają miejscy urzędnicy ze Stargardu.

Projekt obywatelski może zgłosić każdy mieszkaniec Stargardu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

– Osoby niepełnoletnie muszą jednak dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna – informuje magistrat.

Autor projektu obywatelskiego musi zebrać pod wnioskiem podpisy 30 mieszkańców popierających jego propozycję. Propozycje mogą dotyczyć wszystkich obszarów miasta, co oznacza, że zgłaszający pomysł nie musi mieszkać w rejonie, w którym projekt miałby być realizowany. Warunek jest taki, że musi on dotyczyć terenów miejskich. Należy także oszacować koszty realizacji projektu.

Propozycje do SBO można zgłaszać przez internet lub wypełniając formularz papierowy. Informacje na ten temat, adresy na które trzeba kierować projekty i wzory potrzebnych dokumentów są na stronie internetowej poświęconej SBO stargard.budzet-obywatelski.org. Można w tej sprawie także przyjść do Urzędu Miejskiego w Stargardzie, przy ulicy Czarnieckiego 17.

Czas na zgłaszanie projektów obywatelskich jest do 10 czerwca 2022 roku. Weryfikacja wniosków potrwa do 24 czerwca. Głosowanie na zaakceptowane przez komisję SBO projekty potrwa od 18 lipca do 5 sierpnia. Wyniki mają zostać ogłoszone we wrześniu.

Dotychczas w naszym mieście odbyło się osiem edycji SBO. Mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 87 projektów, oddając w sumie ponad 81 000 głosów. Od 2013 roku pomysły wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w Stargardzie pochłonęły 14 100 000 złotych.

Urząd Miejski w Stargardzie