NEWS2726
Od lewej Olgierd Kustosz, ks. Janusz Posadzy, Stanisław Wziątek Fot. Emilia Chanczewska

Najwięcej pieniędzy na mury obronne w Stargardzie i dach kościółka w Świętem

Sport i zabytki w Stargardzie i okolicznych gminach dofinansowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dziś w Urzędzie Miejskim w Stargardzie podpisano umowy.

To partnerskie umowy, gdzie wsparcie samorządu wojewódzkiego to mniejsza część całkowitego kosztu. Większość spoczywa na barkach samorządów miejskich i gminnych.

Na poprawę infrastruktury sportowej przeznaczono od 15 do 30 tys. zł dofinansowania. Kto i na co je otrzymał?

– Gmina Dobrzany – Remont parkietu hali sportowej w Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach – koszt całkowity: 56,2 tys. zł, wsparcie: 25 tys. zł

– Gmina Kobylanka – Zakup i montaż trybuny sportowej, dwóch wiat i systemu automatycznego nawadniania na boisko w Reptowie – koszt całkowity: 66,5 tys. zł, wsparcie: 30 tys. zł

– Miasto Stargard – Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 11 w Stargardzie – budowa siłowni zewnętrznej – II etap – koszt całkowity: 94 tys. zł, wsparcie: 30 tys. zł

– Gmina Stargard – Modernizacja boiska sportowego w Pęzinie – koszt całkowity: 30 tys. zł, wsparcie: 15 tys. zł

– Gmina Marianowo – Zadaszenie trybun na boisku sportowym w Marianowie – koszt 60 tys. zł, wsparcie: 30 tys. zł

Wójt gminy Marianowo podpisała dziś w UM Stargard także umowę na wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 organizacji kongresu kobiet z obszarów wiejskich „Lato z Sydonią”. Wartość przyznanej dotacji: 24 544 zł. Dofinansowanie to efekt konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Kongres kobiet w Marianowie odbyć się ma 10.09.2022 r.

Wiele inwestycji w Stargardzie realizowanych jest dzięki wsparciu finansów województwa. Np. modernizacja Bramy Wałowej, Książnicy, budowa Stargardzkiego Centrum Nauki. Przemysłowy rozwój Stargardu oparty był o inwestycje w infrastrukturę, które w zdecydowanej większości opierały się o fundusze pozyskiwane przez województwo. Cieszymy się nie tylko z tych dużych projektów, ważne są również te, które najbardziej cieszą mieszkańców, są najbardziej wyczekiwane, jak np. budowa siłowni pod chmurką.

Rafał Zając, prezydent Stargardu

Jakie zabytki w Stargardzie i okolicy otrzymały dofinansowanie z ZUM?

  • 70 tys. zł – samorząd miejski w Stargardzie na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej muru obronnego przy Baszcie Białogłówce
  • 50 tys. zł – parafia pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie na wymianę dachu w kościele pw. św. Antoniego w Świętem

Kościół w Świętem jest bardzo piękny, pochodzi z XV w. i ma przepiękną, unikatową na Pomorzu Zach. więźbę dachową, tzw. storczykową. Staram się o jej uratowanie 3 rok – wyjaśniał ks. Janusz Posadzy, proboszcz, administrator kościoła. – Bardzo dziękuję za ten dar dla naszej parafii. Wszystko jesteśmy w stanie załatwić dzięki konglomeratowi finansowemu, pieniądzom z ministerstwa kultury, z powiatu, miasta i parafii.

Bardzo ważne jest, by gminy rozwijały się tak samo równomiernie jak miasta – podkreślał Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

Szczególnie ważna jest dla nas dbałość o historię, wsparcie ochrony obiektów zabytkowych, ale także rozwój infrastruktury sportowej, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie czasami drobna inwestycja w małe obiekty sportowe potrafi wzbudzać entuzjazm mieszkańców i chęć do aktywności sportowej – mówił Stanisław Wziątek z zarządu województwa zachodniopomorskiego. – W obydwu projektach zwiększyliśmy finanse przekazane na te programy. 76 samorządów mogło skorzystać w sumie z 2 mln zł, jeżeli chodzi o wsparcie infrastruktury sportowej.