Sesja Rady Miejskiej w Stargardzie
Fot. Emilia Chanczewska

Naprawa tomografu, dachu hali, wymiana nawierzchni boiska… Ponad 5 mln zł więcej na wydatki

Na wczorajszej sesji radni miejscy zdecydowali o zmianach w budżecie miasta na 2022 rok. Budżet (dochody i wydatki) zwiększony został o ponad półtora miliona złotych. Limit wydatków zwiększono łącznie o 5 263 270 zł.

Na co przeznaczone będą te pieniądze?

  • na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych, gruntowych, nawierzchni chodników i infrastruktury technicznej – 500.000 zł
  • na realizację zadania „Modernizacja placówek oświatowych” – 1.500.000 zł, w tym 1.400.000 zł na:
  • modernizację szatni w SP nr 2,
  • budowę łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i 2 w SP nr 3,
  • wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w SP nr 5,
  • zakończenie prac modernizacji instalacji elektrycznej – etap II, w Zespole Szkół
  • oraz 100.000 zł na modernizację instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 4
  • na modernizację tomografu komputerowego z wymianą lampy w szpitalu w Stargardzie – 403.920 zł
  • na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard-2022″ – 30.350 zł
  • na zwiększenie rekompensaty inwestycyjnej OSiR-u w związku z modernizacją dachu na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady oraz wymianą nawierzchni na Euroboisku przy ul. Ceglanej – 2.829.000 zł