Andrzej Korzeb
Andrzej Korzeb, Fot. Urząd Miejski w Stargardzie, archiwum

Nie żyje Andrzej Korzeb, były wiceprezydent Stargardu

Niekwestionowany autorytet ekonomiczny, Zasłużony dla Miasta Stargardu, wszechstronnie wykształcony, nieprzerwanie przez ćwierć wieku, w latach 1990-2015, zasiadał w zarządzie miasta Stargard.

Bardzo przykra wiadomość. Nie żyje Andrzej Korzeb (rocznik 1949), niezwykle zasłużony stargardzki samorządowiec. Wieloletni wiceprezydent miasta, następnie radny.

Zmarł w niedzielę, 5 lutego 2023 roku, po długiej chorobie.

Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych.

Nekrolog
Ostatnie pożegnanie w piątek, 10 lutego 2023 r.

Medal Zasłużony dla Miasta Stargardu jest wyrazem wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju Stargardu. Andrzej Korzeb otrzymał go 28 czerwca 2016 roku za znaczący wpływ na politykę gospodarczą i samorządową Stargardu.

W uznaniu zasług na rzecz rozwoju miasta Stargardu, jako wyraz szacunku, Rada Miejska ma zaszczyt nadać Panu Andrzejowi Korzebowi Medal Zasłużony dla Miasta Stargardu.

Uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie z 28 czerwca 2016 r.

Andrzej Korzeb przez długie lata był samorządowcem, który bezpośrednio kształtował stargardzką sferę komunalną. Był jedną z kluczowych osób kładących podwaliny pod lokalny samorząd, bezpośrednio tworząc jego struktury, nadając kształt instytucjonalny i społeczny.

Był odpowiedzialny za przekształcenia zakładów komunalnych w spółki w okresie po transformacji ustrojowej. Kierując się zawsze ideą samorządności podejmował działania prowadzące do budowania szeroko pojętego bezpieczeństwa komunalnego.

Andrzej Korzeb przez całe życie poszerzał wiedzę w zakresie prawa samorządowego oraz mechanizmów gospodarczych. Miał wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze i uzyskał tytuł inżyniera elektryka, podyplomowe studia na Politechnice Szczecińskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W Poznaniu ukończył podyplomowe studium finansów samorządu terytorialnego, następnie na Uniwersytecie Warszawskim studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, finansów samorządu oraz administracji.

Jednak nie tylko wszechstronne wykształcenie w zakresie administracji, zarządzania oraz finansów samorządu terytorialnego pozwoliło Andrzejowi Korzebowi z powodzeniem odpowiadać za sprawy komunalne i ekonomiczne w Stargardzie. Jego sukces, a co za tym idzie sukces naszego miasta, były możliwe dzięki niezwyczajnym zdolnościom przewidywania i umiejętnościom strategicznego, kompleksowego myślenia nad samorządem, jako żywym organizmem potrzebującym odpowiednich i złożonych warunków do właściwego rozwoju.

Przykładem takiego podejścia może być choćby przemyślana prywatyzacja mienia komunalnego nie zamykająca drogi późniejszym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym.

Jego zdolności i umiejętności bycia liderem dostrzeżono już w latach osiemdziesiątych, kiedy na fali wydarzeń z 1980 roku, został wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej i aktywnie uczestniczył w powoływaniu samorządu pracowniczego, który otrzymał szerokie uprawnienia w zakresie kontroli działalności przedsiębiorstwa.

W roku 1989 odegrał poważną rolę w przygotowaniu przemian ustrojowych, w efekcie których za włożony wkład został wybrany przewodniczącym reaktywowanej po stanie wojennym Rady Pracowniczej dużego zakładu przemysłowego w Stargardzie.

Już w 1990 roku został powołany do pierwszego składu Zarządu Miasta. Od 31 sierpnia 1990 roku do 30 czerwca 1994 uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim został wybrany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta. Uczestniczył w tworzeniu nowego ładu komunalnego, którego podwaliny dała ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Ponownie wybrano go na stanowisko Zastępcy Prezydenta w Zarządzie Miasta w październiku 1995 roku. Stanowisko piastował do 2002 roku. Następnie, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 2/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnego za sprawy komunalne i ekonomiczne. Funkcję pełnił nieprzerwanie przez kolejne 13 lat aż do 28 lutego 2015 roku.

Przez cały ten czas pracy dla miasta Stargardu Andrzej Korzeb miał znaczący wpływ na kreowanie polityki gospodarczej miasta oraz opracowywanie i realizację kolejnych budżetów miejskich.

Jednak największym wyzwaniem, mającym dalekosiężne skutki dla Stargardu i jego mieszkańców było kierowanie procesem powstawania spółek komunalnych. Nadzorował przekształcenia, które doprowadziły do powstania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji.

W tym okresie powstała też oczyszczalnia ścieków dla Stargardu. Nadzorował tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Andrzej Korzeb służył swoim ogromnym doświadczeniem i wiedzą wszystkim kolejnym prezesom spółek miejskich, a także stał się mentorem i autorytetem dla wielu innych samorządowców. Skomunalizował najważniejsze dziedziny życia publicznego, aby mieszkańcy Stargardu nie musieli martwić się o: wodę, mieszkanie, transport, energię, ścieki, wywóz śmieci i wiele innych podstawowych potrzeb.

Andrzej Korzeb został uznany przez wszystkie ekipy zarządzające Stargardem za niekwestionowany autorytet ekonomiczny, bez którego trudno byłoby mówić o lokalnej samorządności i który stał się prekursorem samorządowej służby w naszym mieście.

Życiorys i zasługi Andrzeja Korzeba publikujemy na podstawie uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Andrzejowi Korzebowi Medalu Zasłużony dla Miasta Stargardu, pod którą podpisana była ówczesna przewodnicząca rady, Agnieszka Ignasiak.