ZAZ Centralna Kuchnia
Fot. ZAZ Centralna Kuchnia

Nowości w Centralnej Kuchni. Mają nową brygadówkę, chcą kupić magiel, pralkę i suszarkę

Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia, prowadzony w Stargardzie przez stargardzkie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, otrzymał 82 tys. zł dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, jeszcze w tym roku 10 ZAZ-ów działających w naszym województwie dostaną dodatkowe dotacje, w sumie 706 tys. zł. Z tego 82 tys. zł trafią do stargardzkiej Centralnej Kuchni. Na co zostaną przeznaczone?

– Chcemy doposażyć Zakład, planujemy zakupić przemysłowy magiel, przemysłową pralkę i suszarkę – wyjaśnia Przemysław Momot, kierownik ZAZ Centralna Kuchnia w Stargardzie. – A jak się nauczymy na sobie to wszystko obsługiwać, może uruchomimy kolejny dział: usługi maglowania.

Dzięki pieniądzom z PFRON-u Centralna Kuchnia ostatnio mogła kupić nowe robocze auto.

– Samochód dostawczy, tzw. brygadówkę, na potrzeby działu utrzymania czystości terenów miejskich – informuje Przemysław Momot.

W listopadzie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków samorządom wojewódzkim i powiatowym, dokonał nowego podziału. Zwiększeniu uległa kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej. W 2022 r. będzie wyższa o tysiąc złotych.

Uchwała zwiększająca dofinansowanie została podjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 16 listopada 2022 r.

– To dla naszego województwa oznacza dodatkową kwotę w wysokości 706 tys. zł do rozdysponowania pomiędzy Zakłady Aktywności Zawodowej – mówi Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS w Urzędzie Marszałkowskim.

W województwie zachodniopomorskim działania 10 ZAZ-ów, w których pracuje 706 osób z niepełnosprawnościami. Wysokość dodatkowych pieniędzy dla poszczególnych zakładów zależy od liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami:

  • Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie – liczba OzN – 82, kwota dotacji 82 tys. zł;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu – liczba OzN – 50, kwota dotacji 50 tys. zł;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pom. – liczba OzN – 61; kwota dotacji 61 tys. zł;
  • Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej – liczba OzN – 175; kwota dotacji 175 tys. zł;
  • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie – liczba OzN – 40; kwota dotacji 40 tys. zł;
  • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu – liczba OzN – 63; kwota dotacji 63 tys. zł;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie – liczba OzN – 127; kwota dotacji 127 tys. zł;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie – liczba OzN – 50; kwota dotacji 50 tys. zł;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Karlinie – liczba OzN – 25; kwota dotacji 25 tys. zł;
  • Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” Choszcznie – liczba OzN – 33, kwota dotacji 33 tys. zł

Dodatkowe środki będą przyznawane na podstawie złożonych przez ZAZ-y wniosków, na koszty związane z bieżącą działalnością ZAZ i zdiagnozowanymi potrzebami.

W roku 2022 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z PFRON otrzymał w sumie 23 912 497 zł, w tym na działanie zakładów aktywności zawodowej ponad 20 mln zł.