Pomnik Żołnierzy Wyklętych
Fot. Grzegorz Drążek

Nowy pomnik w Stargardzie jeszcze opakowany, ale już stoi

U zbiegu ulic Kościuszki i Spokojnej, przy rondzie Żołnierzy Wyklętych, stanął pomnik „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. Zdecydowało o tym 15 miejskich radnych.

W dniu 29 marca 2022 r. radni Rady Miejskiej w Stargardzie pochylili się nad projektem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w celu upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. Była to inicjatywa Stowarzyszenia Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie, na czele którego stoi Krzysztof Sosin.

W projekcie czytamy: „Mając na uwadze szczególny obowiązek instytucji samorządowych w kultywowaniu i upamiętnianiu miejsc pamięci istotnych dla najnowszej historii Polski, postanawia się wznieść pomnik w celu upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. Pomnik zlokalizowany będzie w sąsiedztwie Ronda Żołnierzy Wyklętych w Stargardzie.”

15 radnych głosowało ZA – śp. Stanisław Bartniczak, Marian Preiss, Wioleta Sawicka, Monika Garstka, Krystyna Smolarek, Monika Kieliszak, Mariusz Smuga, Krzysztof Kozłowski, Monika Szotowicz, Norbert Śliwa, Czesław Kwiatkowski, Zdzisław Wilk, Wanda Nowicka, Wanda Wysocka i Krzysztof Pakulski, 3 było przeciw – Michał Bryła, Alicja Koźlik, Wojciech Seredyński, a 5 wstrzymało się od głosu – Grzegorz Flas, Damian Gralak, Krzysztof Kowalczyk, Grzegorz Rybaczuk, Joanna Suleja.

Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny z siedzibą w Stargardzie wystąpiło z inicjatywą współpracy na rzecz ochrony pamięci Żołnierzy Wyklętych, poprzez utrwalenie miejsca upamiętnienia w przestrzeni publicznej. Szereg osób i środowisk zabiegało o to aby uhonorować niezłomną postawę żołnierzy konspiracji niepodległościowej w walce o wolną i niepodległą Polskę podczas II Wojny Światowej i po wojnie trwającą do 1963 roku. Stworzenie miejsca upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w przestrzeni publicznej jest jednym ze sposobów oddania sprawiedliwości żołnierzom, którzy byli prześladowani, aresztowani, torturowani oraz ginęli za wolny kraj. Nazwa „Żołnierze Wyklęci” nieformalnie funkcjonuje od 1945 roku, a w 2011 roku Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – doroczne święto państwowe obchodzone 1 marca. W ramach realizacji przedsięwzięcia Gmina Miasto Stargard udostępni nieruchomość.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie pod warunkiem uzyskania finansowania zagospodarowania i utrzymania otoczenia pomnika oraz samego pomnika przez IPN i stronę społeczną.

Z uzasadnienia Uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w celu upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych

Współpraca: Emilia Chanczewska