2 lo
Fot. Grzegorz Drążek

Ósmoklasiści, wybierzcie sobie pierwszą klasę w szkołach średnich w Stargardzie

W szkołach ponadpodstawowych w Stargardzie w roku szkolnym 2023/2024 będzie 61 klas. Ósmoklasiści mogą już się zapoznać z przygotowaną dla nich ofertą nauczania w tych szkołach.

Ofertę przedstawił właśnie Powiat Stargardzki, który odpowiada za szkoły średnie. 61 pierwszych klas będzie działać w siedmiu szkołach ponadpodstawowych w Stargardzie.

– Ich kierunki i specjalizacje są konsekwencją rozmów i bardzo szczegółowej analizy naborów z lat ubiegłych – podkreślają powiatowi urzędnicy ze stargardzkiego starostwa. – Są też odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Chcemy, aby nasza młodzież miała możliwość podjęcia ciekawego, dobrze wynagradzanego i stabilnego zatrudnienia.

I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

 • kierunek matematyczno-fizyczny (1 klasa)
 • kierunek matematyczno-geograficzny (1 klasa)
 • kierunek społeczno-prawny (1 klasa)
 • kierunek medyczny (2 klasy)
 • kierunek psychologiczno-pedagogiczny (1 klasa)
 • kierunek humanistyczny (1 klasa)
 • kierunek lingwistyczny (1 klasa)
 • kierunek cyberbezpieczeństwo (1 klasa)

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie

 • kierunek biologiczno-chemiczno-farmaceutyczny (1 klasa)
 • kierunek prawny (1 klasa)
 • kierunek psychologiczno-pedagogiczny (3 klasy)
 • kierunek turystyczno-językowy (1 klasa)
 • kierunek przygotowanie wojskowe (1 klasa)
 • kierunek humanistyczno-lingwistyczny (1 klasa)
 • kierunek lingwistyczny (1 klasa)

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie – Technikum Zawodowe nr 3

 • kierunek technik budownictwa (1 klasa)
 • kierunek technik robót wykończeniowych w budownictwie (1 klasa)
 • kierunek technik budownictwa kolejowego/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (1 klasa)
 • kierunek technik dekarstwa (1 klasa)

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

 • kierunek wielozawodowy (2 klasy)
 • kierunek monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (2 klasy)

Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie – Technikum Zawodowe nr 1

 • kierunek technik grafiki i poligrafii cyfrowej (1 klasa)
 • kierunek technik organizacji turystyki (1 klasa)
 • kierunek technik mechanik (1 klasa)
 • kierunek technik informatyk (1 klasa)
 • kierunek technik elektryk (1 klasa)
 • kierunek technik mechatronik (1 klasa)
 • kierunek technik technologii drewna (1 klasa)
 • kierunek technik robotyk (1 klasa)
 • kierunek technik elektronik (1 klasa)

Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

 • kierunek elektryk/mechanik/monter maszyn i urządzeń (1 klasa)
 • kierunek stolarz (1 klasa)

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie – Technikum Zawodowe nr 2

 • kierunek technik ekonomista/technik rachunkowości (1 klasa)
 • kierunek technik logistyk (1 klasa)
 • kierunek technik informatyk (1 klasa)
 • kierunek technik spedytor/technik eksploatacji portów i terminali (1 klasa)
 • technik handlowiec (1 klasa)
 • technik hotelarstwa (1 klasa)
 • technik geodeta (1 klasa)

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi

 • profil sportowy (1 klasa)
 • profil mistrzostwa sportowego (1 klasa)

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie – Technikum Zawodowe nr 5

 • kierunek technik pojazdów samochodowych (1 klasa)
 • kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych (1 klasa)
 • kierunek technik programista/technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (1 klasa)

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

 • kierunek mechanik pojazdów samochodowych (1 klasa)
 • kierunek elektromechanik pojazdów samochodowych/cukiernik (1 klasa)
 • kierunek kucharz (1 klasa)
 • kierunek pracownik pomocniczy gastronomii/pracownik pomocniczy mechanika – oddział specjalny (1 klasa)

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie – Szkoła Specjalna Przsposabiająca do Pracy

 • 1 klasa

Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie – Szkoła Podstawowa Specjalna

 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (1 klasa)
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (4 klasy)
 • dla dzieci z autyzmem (1 klasa)

Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

 • 1 klasa