remont kolegiaty 12 maja
Wnętrze kolegiaty podczas remontu, 12 maja 2023 r., fot. Emilia Chanczewska

Po 3 latach i 3 miesiącach zakończył się remont kolegiaty w Stargardzie

Inżynier kontraktu, firma Najda Consulting ze Szczecina, poinformowała wczoraj, że przeprowadziła z sukcesem cały proces realizacji inwestycji, zwanej remontem stulecia. 10 dni wcześniej, 14.07.2023 r., podpisała końcowy protokół odbioru. Stargardzka kolegiata jest już po renowacji.

Jak podsumowuje firma Najda Consulting, 3 lata i 3 miesiące trwał remont i renowacja stargardzkiej kolegiaty. Najda Consulting sp. z o.o. sp.k pełniąc funkcję inżyniera kontraktu projektu „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” dofinansowanego z UE, przeprowadziła cały proces realizacji inwestycji, od pozyskania funduszy unijnych, poprzez wybór wykonawcy robót oraz wykonawcy organów, następnie kontrolę i odbiór wszystkich prac konserwatorskich, budowlanych, elektrycznych oraz rozliczenie przyznanej dotacji unijnej.

Zakres projektu: prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w unikatowym zabytkowym obiekcie kolegiaty pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie.

Całkowita wartość projektu: 20 773 859,98 zł

Dofinansowanie: 17 604 596,05 zł

Źródło finansowania: dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

Zadania zaplanowane i zrealizowane w projekcie:

 1. Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej i konserwatorskiej.
 2. Roboty budowlane obejmujące:
 • remont elewacji
 • remont posadzki
 • remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
 • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
 • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
 • wykonanie instalacji pożarowej SAP
 1. Wykonanie organów dla Kolegiaty.
 2. Inżynier kontraktu z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego.
 3. Nadzór autorski.
 4. Promocja projektu.

Renowacja stulecia stargardzkiej kolegiaty uznanej za Pomnik Historii to ogromne wyzwanie, którego się podjęliśmy i któremu nasz zespół podołał. Zaczynaliśmy realizację prac konserwatorskich w kwietniu 2020 r., w najgorszym momencie panującej wówczas pandemii i bardzo dużych ograniczeń. Pozyskanie 17,6 mln dofinansowania unijnego, a następnie realizacja w okresie trzech lat i trzech miesięcy wszystkich zaplanowanych prac w projekcie była przeogromnym wyzwaniem. Stargardzka kolegiata należy do najwyżej sklepionych świątyń (30,2 m do nawy głównej) w Polsce, gdzie prowadzone były prace konserwatorskie na sklepieniach prezbiterium i nawy głównej – dla zobrazowania skali przeprowadzonej renowacji w Kolegiacie, można porównać skalę tej renowacji do wysokości dwunastopiętrowego bloku mieszkalnego! Powierzchnia całego obiektu poddanego renowacji to 10 875 m² – te liczby pokazują skalę przeprowadzonej renowacji.

Andrzej Najda, prezes Najda Consulting

INFORMACJE ZE STRONY: najdaconsulting.pl

Od autorki: Uroczyste zakończenie remontu stulecia zaplanowane zostało na niedzielę 27 sierpnia br. O godzinie 11 rozpocznie się spotkaniem w Muzeum Archeologiczno-Historycznym przy Rynku Staromiejskim, o 12.30 odprawiona będzie w kolegiacie uroczysta msza, a po niej odbędzie się koncert organowy. Spodziewać się można licznego udziału przedstawicieli rządu. Dzień wcześniej (26.08.2023 r.) w naszym mieście odbędzie się pisowski piknik rodzinny Rodzina 800+. Najprawdopodobniej półtora miesiąca później, 15 października br., w Polsce przeprowadzone będą wybory parlamentarne.