Niechronieni
Fot. KPP Stargard

Policjanci działali pod kryptonimem NURD

Stargardzcy policjanci przeprowadzili na terenie miasta w czwartek 2 lutego br. działania NURD – Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

– Głównym celem przeprowadzanych działań było podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród tej grupy użytkowników dróg, która w zdarzeniu drogowym jest najbardziej narażona na odniesienie poważnych obrażeń – wyjaśnia mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Policjanci podczas działań wykorzystali kamery miejskiego monitoringu, podczas których kontrolowali sposób zachowania się kierujących wobec pieszych, a także samych pieszych.

Piesi i rowerzyści to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami.

– Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego, czy rowerzysty ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a rowerzystów na przejazdach dla nich wyznaczonych odpowiednimi znakami, a przecież w swej istocie miejsca takie powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni – podkreśla mł. asp. Justyna Siwarska z KPP Stargard. – Podczas zaplanowanych działań mundurowi szczególną uwagę zwrócili na zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i użytkowników rowerów, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe. Szczególnym nadzorem objęte zostały przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów usytuowane na ruchliwych drogach, oraz takie, na których doszło do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci wykorzystali kamery miejskiego monitoringu, podczas których kontrolowali sposób zachowania się kierujących wobec pieszych i pieszych na drodze.

Policjant nadzorujący obsługę monitoringu przez radiostację na bieżąco informował patrole pełniące służbę na mieście o miejscach oraz popełnianych wykroczeniach.

Pamiętajmy!
Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa każdego z nas.

mł. asp. Justyna Siwarska